Доц. Д-р Красимир Янев – Уролог – гр. София

Published by burn on

Доц. Д-р Красимир Янев, д.м. е уролог, консултант в Хил клиник. Завършил медицина в МУ – София, през 1989г. и специализирал урология през 1995г. Получил образoвателна и научна степен „Доктор“ през 2008 г. и защитил научно звание «Доцент» – МФ към МУ.

 

 

 

Доц. Д-р Янев е завършил и Здравен мениджмънт – Институт по Национална и Световна Икономика – София през 2009 г.

Автор и съавтор на 97 научни труда, «Учебник по Оперативна Урология“, 2006 г., „Учебник  за ВУЗ“, /МОН/, „Белодробна тромбоемболия при пациенти с урологични  зaболявания“ 2001 г., „Бъбречно-клетъчен карцином и изолиран локален рецидив след нефректомия – „Фоса карцином“, 2009 г.

Професионален опит

1989 – 1990 – Общопрактикуващ лекар, гр. Кюстендил

1990 – 1992  – лекар-ординатор в ОРБ „Кюстендил“, Отделение Урология

От 1992 – лекар –ординатор в УМБАЛ“Александровска“, Клиника по Урология

2006  до момента – Завеждащ Сектор „Лапароскопска урология“ и Оперционен блок кьм

Клиника по Урология, УМБАЛ“Александровска“, София

Международни курсове и специализации

Бъбречна трансплантация под ръководството на Проф.М.Лакомб

Органна трансплантация към Европейския Колеж по Трансплантология, под ръководството на Проф.Дюбернар сесия Маастрихт

Органна трансплантация към Европейския Колеж по Трансплантология, под ръководството на Проф.Дюбернар сесия Бирмингам

Специализация по програма Еразмус в Катедра Урология, Университетска Болница Палермо, Италия под ръководството на Проф.Макалузо и Проф.Мелони

Специализация по Лапароскопска и Ендо – Урология в Университетска Болница Цюрих, Швейцария, под  ръководството на Проф.Хаури

Лапароскопска Урология-Център по Миниинвазивна Хирургия – Словениградец, Словения, Проф.Водопия

Лапароскопска Урология – Академия Ескулап, Тутлинген, Германия

Практически курс по Лапароскопска Хирургия-Нови Сад, Сърбия, Проф.Цвиянович.

Лапароскопска Урология – Хале, Германия, Проф.Форнара

Лазер терапия на простатата – Нюрнберг, Германия,  Д-р О.Савов

Лапароскопска Урология – Хейлброн, Германия, Проф.Расвайлер

Лазер терапия на простатата и лазерна литотрипсия – Сегет, Унгария

Лапароскопска Урология – Лайпциг, Германия, Проф.Щолценбург

Членство

Българско Урологично Дружество

Европейска Урологична Асоциация

Световно Урологично Дружество

Бьлгарска Асоциация по Урология, Нефрология и Трансплантация – „УРОНЕТ“

Член на редакционната колегия на Списание „УРОНЕТ“

Член на редакционната колегия на Списание „АНДРОЛОГИЯ“

 

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Красимир Янев – Уролог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Тел.: 088 8686327;0885100813