Доц. д-р Катя Тодорова – Ендокринолог гр. Плевен

Началник на Клиниката по ендокринология, УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен.

Доцент към катедра “Кардиология, пулмология, ендокринология” – МУ- Плевен

Дълги години работи като консултант-ендокринолог, завеждащ кабинет „Диабет и бременност” в СБАЛАГ „Майчин дом” София.

2011 – доцент по ендокринология в Медицински университет – Плевен и Началник на клиника по ендокринология в УМБАЛ „Д-р Г. Странски“.

Доц. Д-р Катя Тодорова участва и в множество научни проекти:
Проучване на генетичния риск за възникване на нарушения във въглехидратния метаболизъм през бременността (2009-2010);
Проучване на промените във въглехидратния метаболизъм през бременността (2009 2010);
Роля на протеина на топлинния стрес sHSp 70 за възникване на спонтанни аборти (2012 – 2013).

КОНТАКТИ

Доц. д-р Катя Тодорова – Ендокринолог гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. Ген. Владимир Вазов 91
Тел.: 064/ 886 656; 0888 408 203
Е-mail:
Web site: http://www.mu-pleven.bg