ITS | Здравен портал

Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. – Вътрешни болести гр. Плевен

Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. е специалист по вътрешни болести.

Ръководител е на Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести” към Медицински университет град Плевен.

Образование, квалификация, професионален опит:

БМП в гр. Плевен (1974)
Военна болница в гр. Сливен (1975) Асистент (1978), старши асистент (1981), главен асистент(1984)в катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, „МУ” – Плевен
Докторска дисертация на тема: “Диабетна микроангиопатия” (1990) Доцент (1991) и ръководител катедра (1992) Специалност. “Вътрешни болести” и “Ендокринология”
Членство в редакционни колегии Ред. колегия на сп. “Ендокринология”.

Научна и преподавателска дейност:
Пълен лекционен курс по Пропедевтика на вътрешните болести
Лекционен курс за специализанти по вътрешни болести и ендокринология
Реални публикации в български (35) и в чуждестранни (20) списания Научни интереси: в областта на диабета,заболяванията на щитовидната жлеза, алкокол-индуцирания Кушинг-синдром, съдовите увреждания при диабетици, имунологични заболявания при пациенти с диабет и др.
Въвежда тънкоиглената аспирационна биопсия на щитовидната жлеза в практиката си (1980)

Членство в научни организации:
Вицепрезидент на Научното дружество по вътрешни болести
Българско дружество по ендокринология Европейска асоциация по диабет.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Иван Цинликов, д.м. – Вътрешни болести гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, пл. Македония 8
Тел.: 064/ 886775; 0888774905
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!