Доц. д-р Зорница Златарова – Офталмолог гр. Варна

Published by burn on

Доц. д-р Зорница Златарова е специалист по очни болести, ръководител на специализанти и докторанти с богат клиничен опит, който включва диагностика и лечение на съдови и дегенеративни заболявания на ретината, диабетна ретинопатия, глаукома, контактни лещи, тумори на окото и клепачите.

Работи в СБОБАЛ – Варна от 18 години като ординатор, завеждащ консултативно-диагностично отделение, завеждащ консултативно-диагностичен блок.
Паралелно с това работи в Катедрата по очни болести и зрителни науки, Медицински Уиверситет-Варна, базирана в СБОБАЛ-Варна.
Диагностична и лечебна дейност

  •     Цялостна диагностика на очни заболявания
  •     Оперативно лечение на катаракта
  •     Лазерна микрохирургия
  •     Флуоресцеинова ангиография
  •     Диагностика и проследяване на глаукома
  •     Реконструктивна и пластична хирургия на клепачи
  •     Блефаропластика (Козметична хирургия)
  •     Изписване и адаптация на контактни лещи

Доц. д-р Зорница Златарова  има издадена една монография, участие в авторски колектив на учебник по очни болести и над 35 публикации в специализирани български и международни научни издания.

Участвала е с доклади в повече от 20 национални и международни научни форуми и конгреси. Лектор е в редица курсове за продължаващо обучение по медицина, ръководител на специализанти.

Основните й научни интереси са в областта на диагностиката и лечението на съдовите и дегенеративни заболявания на ретината, глаукома и офталмоонкология.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Зорница Златарова – Офталмолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна,ул. Дойран 15
Тел.: 0898 532 083
Е-mail: