ITS | Здравен портал

Доц. д-р Дроздстой Стоянов Психиатър гр. София

Дроздстой Стоянов Стоянов е роден на 20 юли 1980 г. Едва 15-годишен завършва едновременно руския дипломатически лицей в София, средно общообразователно училище и Английска гимназия. На 21 години се дипломира с отличие в Медицинския университет в София. От 2003 година е хоноруван преподавател в Международния славянски университет и Държавната музикална академия. Специализира психология и психиатрия във Военномедицинска Академия – София и Държавна Психиатрична Болница “Св. Иван Рилски”.

През 2005 година защитава дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор по медицина” и през 2008 година е избран за доцент при Факултета за обществено здраве – Пловдив. Заместник Декан е по международно сътрудничество и Европейска интеграция на Факултета от 2009 до 2011 година. През 2009 година специализира философия на науката в Университета в Питсбърг, САЩ. През 2010 година се дипломира с Postgraduate Certificate по философия и психично здраве от University of Central Lancashire, UK. През 2013 година специализира функционално изобразяване на мозъка в Университетската клиника по психиатрия в Базел, Швейцария. От 2011 година е доцент в Катедра по психиатрия и медицинска психология при Медицински факултет и специален съветник по стратегическо партньорство. През 2013 г. е избран за Професор по психиатрия, медицинска психология и личност-центрирана медицина.

Автор и съавтор е на над 150 научни публикации. Едновременно с преподавателската дейност продължава да работи като клиничен психиатър и терапевт.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Дроздстой Стоянов Психиатър гр. София
Адрес: гр. София
Тел.: 0887972330

error: Alert: Content is protected !!