ITS | Здравен портал

Доц. Д-р Драго Драгов Желев- Съдов хирург гр. Пловдив

Доц. Д-р Драго Желев е специалист хирург. Началник е на Клиниката  по съдова хирургия и ангиология при Медицински университет Пловдив.

Клиниката е основана през 1977 г., като клиника по сърдечно-съдова хирургия към катедрата по пропедевтика на хирургическите болести (І-хирургия) при МУ Пловдив, тогава ръководена от проф. Д. Хаджиев. Основатели и първи преподаватели са: от І-хирургия – д-р Евгени Сакакушев и д-р Васил Анастасов, от ІІ-хирургия – доц. Иван Зънзов и д-р Драго Желев, от ІІІ-хирургия – д-р Алфред Капон (д-р Велко Велков) и д-р Васил Паница. Първи ръководител е доц И. Зънзов.

Първоначално клиниката по съдова хирургия разполага с 40 легла и една операционна зала. През 1986 г. тя се пребазира в Хирургическия блок на Пещерско шосе (ІІ-ра база на МУ Пловдив), като клиника по съдова хирургия в състава на катедрата по сърдечно съдова хирургия под ръководството на Проф. Васил Анастасов д.м.

 

ДЕЙНОСТ
  • Неинвазивна и инвазивна диагностика на съдова система – в пълен обем.

  • Ендоваскуларна хирургия на периферна съдова система и екстракраниални кръвоносни съдове.

  • Оперативни интервенции при: облитерации (емболии и тромбози), стеноза, аневризми и травми на  аортата и клоновете й (включително на всички дистални артериални сегменти на горни и долни крайници); стенози на сънните(каротидните) и вертебралните артерии.

  • Артериални заболявания, неподлежащи на радикални реконструктивни операции, а само на палиативни операции и неопративно лечение, синдром и болест на Рейно.

  • Заболявания на венозната система, подлежащи на оперативно лечение – първична варикоза; следтромбофлебитна болест и усложненията й; вродени аномалии на венозната система (вкл хемангиоми).

  • Пациенти с дълбоки и повърхностни венозни тромбози (тромбофлебити).

  • Пациенти с вродени и придобити лимфедеми.

  • Операции за осигуряване на достъп при болни, подлежащи на хемодиализа и химиотерапия (катетеризации, AV-фистули, AV-реконструкции – на всички възможни нива).

КОНТАКТИ

Доц. Д-р Драго Драгов Желев- Съдов хирург гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" 66, ет.8
Тел.: 032/ 602953; 0888 221320

error: Alert: Content is protected !!