Доц. д-р Добрин Василев, дм – Кардиолог – гр. София

Published by burn on

Доц. д-р Добрин Василев, дм е специалист по кардиология.

Завършил е медицинското си образоване през 1998 г. с отличие в МУ Плевен.

Специализации

 • Кардиология – МУ София
 • Инвазивна кардиология – Европейската асоциация за перкутанни сърдечно-съдови интервенции

Защитил е научната степен “доктор по медицина” с дисертация във Варшавската медицинска академия през 2009 г.

С помоща на обучителен гранд на Европейското дружество специализира перкутанни сърдечни интервенции 2007-2008 г.

През 2011 г. придобива и специалност „Кардиология”.

Основните му интереси са областта на интервенционалното лечение на бифуркационните коронарни стенози.

Лицензии и свидетелства:

 • Лиценз по интервенционална кардиология – Април 2008 год., Варшава, Полша
 • Лиценз за работа с източници на йонизиращи лъчения – 2006, 2012
 • Свидетелство за правоспособност по Инвазивна кардиология – 2013

Членства в научни организации:

 • 2006: Член на Европейското дружество по кардиология
 • 2007: Член на European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
 • 2007: Член на European Bifurcation Club
 • 2008: Член на Българско дружество по интервенционална кардиология
 • 2009: Член на Asian Bifurcation Club
 • 2010: Член на The Society of Cardiovascular Angiography and Interventions
 • 2012: Член на работната група за изследване на тромбозата към Европейското дружество по кардиология

Рецензент на научни списания:

 • The journal of interventional cardiology
 • Journal of applied physiology
 • American journal of physiology
 • Eurointervention

КОНТАКТИ

Доц. д-р Добрин Василев, дм – Кардиолог – гр. София
Адрес: гр София Св. Георги Софийски 1
Тел.: 029230398
Е-mail: