ITS | Здравен портал

Доц. д-р Димитър Буланов – Хирург гр. София

Доц. д-р Димитър Буланов е специалист по обща и коремна хирургия. Практикува като заместник директор по лечебната дейност в Александровска болница, І-ва хирургия.

Образование:

 • 1991 г. – висше образование по медицина Медицински Университет, София
 • 2010 г. – диплом за образователна и научна степен “ДОКТОР” по научна специалност “Обща хирургия”.

Следдипломна квалификация:

 • 2001 г. – специалност по „Хирургия”
 • 2001 г. – курс по Здравен мениджмънт, ФОЗ, МУ-София
 • 2004 г. – специализация по хирургия в Department of Surgery, Kinki University School of Medicine, Osaca, Japan

Професионално развитие:

 • 1991г.- 1995г. – интерн и асистент в Клиниката по спешна неврохирургия ВМА – София
 • 1997г.- 2011г. – хирург в Клиниката по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска” – София, асистент, старши асистент, главен асистент
 • 2012г. – доцент в Катедрата по Обща и оперативна хирургия, Клиника по Обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София
 • 2013 г. – Заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска”, София

Преподавателска дейност:

 • Лекции и практически упражнения по хирургия на студенти ІІІ курс Медицински факултет, МУ-София, обучение на специализанти по хирургия

Научна дейност:

 • Участие в над 40 научни форума – конгреси и конференции по хирургия
 • Автор и съавтор в 85 публикации в специализирани медицински списания, 2 учебника и 2 ръководства по хирургия за студенти по медицина
 • Дисертационен труд – „Проучвания върху обема на лимфната дисекция като компонент от оперативното лечение на стомашния карцином в стадии 0-ІІІВ” (2010 г.)
 • 2002 г. – 2012 г. – научен секретар на сп. „Хирургия”
 • 2012 г. – член на редколегията на сп. „Хирургия”

Членство в научни и професионални организации:

 • Българско Хирургическо Дружество
 • Български Лекарски Съюз
 • Българска Асоциация на Хирурзи, Гастроентеролози и Онколози
 • Член на УС на Националния съсловен съюз на лекарите хирурзи

Награди:

 • 2007 г. Медал – „90 години Медицински Факултет – София”
 • 2010 г. Грамота на БХД „Принос в работата на БХД и активна хирургична дейност”

КОНТАКТИ

Доц. д-р Димитър Буланов – Хирург гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св.Георги Софийски 1, Александровска болница, І-ва хирургия
Тел.: 02/ 923 08 13; 02/ 923 04 30; 0886 503 884
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!