ITS | Здравен портал

Доц. д-р Гриша Матеев, дм – Дерматолог гр. София

Доц. д-р Гриша Матеев е доцент към Катедрата по дерматология и венерология към Медицински Факултет към Медицински Университет – София.

Практикува в УМБАЛ “Александровска” ЕАД в Клиника по кожни и венерически болести.

20.10.1954 – роден в гр. София

1974 – завършва 22 гимназия в гр. София с отличен успех

1974-80 – следва в Медицинска академия, гр. София

1980 – завършва медицина с с общ успех от следването 6,00

1980-82 – отбива редовната си военна служба като младши полкови лекар

1982-83 – работи като участъков терапевт и в ” Бърза помощ” в град Кюстендил

1984-2008 – след спечелен конкурс започва работа като асистент в Научния институт по дерматология, а по-късно в Катедра по дерматология и венерология на Медицинския университет

от 2008 – Доцент в Катедра по дерматология и венерология на Медицинския университет

от 1984 – избран в ръководството на Българското Дерматологично Дружество, понастоящем секретар на дружеството

от 1985 – семеен, съпруга Весела Матеева, главен асистент в Химикотехнологичен и Металургичен Университет София;

дъщеря Валерия, понастоящем студентка по медицина

от 1986 – специалист по дерматология и венерология

от 1992 – завеждащ микологична лаборатория в Катедрата по дерматология и венерология, гр. София. Специализира микология в Германия, Белгия, Гърция.

1992 – съосновател на Българското микологично дружество и негов зам. председател

от 1994 – член на Европейската конфедерация по медицинска микология

от 1995 – секретар на Българското дерматологично дружество;

заместник – председател на Българското микологично дружество

1997 – член на International Society of Human and Veterinary Mycology

2000 – Защита на дисертация за получаване на научната и образователна степен “доктор”

Научно изследователска дейност на д-р Матеев е с насоченост в областта на микологията, общата дерматология и др. Резултатът от тази дейност са над 50 публикации, от които 24 са публикувани в реферирани чуждестранни списания, в това число в Int. J. Dermatol., JAAD, Arch. Intern. Med., Mycosen, Ann. Dermatol. и др. Участвал е в авторските колективи на един учебник и две монографии. Д-р Матеев е участвал в един световен, пет европейски и няколко национални конгреси и конференции. След 1992 г. е участвал в почти всички конгреси на AAD и EADV.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Гриша Матеев, дм – Дерматолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Тел.: 02/ 9230 447; 0898655448
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!