Проф. д-р Георги Чернев – Дерматолог – Дерматологична амбулатория “ОНКОДЕРМА” гр. София

Published by burn on

Проф. д-р Георги Чернев завършва медицинското си образование през 2001 г. в Американския университет „Бенджамин Франклин” в Берлин. След това кандидатства и бива одобрен за докторант в катедрата по дерматология, венерология и Алергология към Университетът по Медицина “Бенджамин Франклин” в Западен Берлин. През това време работи паралелно и като специализант-дерматолог в клиниката.

От 2004 г. до началото на 2006 г. е специализант в отделенията по дерматология, венерология, алергология
и имунология в общинска болница Десау, Академична учебна болница към университета „Мартин Лутър” в областта Хале-Витенберг, Германия.

През 2007 г. защитава докторат в сферата на дерматологичната онкология към катедрата по Дерматология и Венерология в Алекандровска болница и продължава специализацията си в отделенията по дерматология, венерология, алергология и детска пулмология в Кюлунгсборн.

Придобива специалността дерматология и венерология през 2008 г.

От 2008-2010 д-р Чернев активно работи за създаването и утвърждаването на поликлиниката по дерматология и
дерматологична хирургия в Кирхайм, Германия.

След проведен конкурс през 2010 г. д-р Чернев получава академичната степен „Доцент” по дерматология и венерология към Факултета по медицина към Тракийския университет в Стара Загора, катедрата по дерматология и
венерология.

От 2011-2016 г. той е доцент по дерматология и венерология в поликлиниката на Университетската болница Лозенец –
академична учебна болница на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2013 г. е създадена частната дерматологична клиника ОНКОДЕРМА с насоченост дермато-онкология, дерматохирургия, инфекциозни дерматози, имунологични, генодерматози, редки и трудни за диагностициране дерматологични заболявания, локализирана в сърцето на столицата на улица “Генерал Скобелев” 26, областта на така наречените “Петте кьошета”.

В рамките на интердисциплинарната международна колаборация Георги Чернев е избран официално за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим за учебната 2015-2016 година.

От Март 2016 Георги Чернев е избран официално за професор и началник на клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на МВР (Министерство на вътрешните работи).

Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, булозните и
лихеноидните дерматози, саркоидозата, дермато-имунологията.

АВТОБИОГРАФИЯ

Академична длъжност: Професор
2. Научна степен: Професор по медицина
3. Националност: българска
4. Дата на раждане : 20 февруaри 1974
5. Месторождение: София
6. e-mail: georgi_tchernev@yahoo.de
7. Телефон за контакти: GSM 00359 885 588 424
8. Квалификация и професионалнареализация:
8.1 Медицинска академия София,Александровска болница 1993 – 1996 •Медицина.
8.2 Медицински университет Берлин , CampusBenjamin Franklin (UKBF), 1996 – 2001 • Медицина.
8.3 Докторант към Университетскаболница Бенджамин Франклин, МедицинскиФакултет, отделение по дерматология,
венерология и алергология (University HospitalBenjamin Franklin 2001 – 2002), Германия.
8.4 Специализант по дерматология ивенерология към Университетскаболница Бенджамин Франклин, медицински факултет, отделение по дерматология,венерология и алергология (University Hospital Benjamin Franklin 2002-2003), Германия.
8.5 Докторант към Университетска болница Бенджамин Франклин, медицински факултет, отделение по дерматология,
венерология и алергология (University Hospital Benjamin Franklin 2003 – 2005, Skin Cancer Сenter Charitė Berlin ),
Германия.
8.6 Специализант по дерматология и венерология към отделение по дерматология, венерология, алергология
и имунология Десау, академична учебна болница към Университета “Мартин Лутър”, Хале/Витенберг (2004/2006), Германия.

8.7 Научно изследователска дейност в областта на дерматоонкологията, защита на дисертационен труд на тема-
“Прогностична значимост на инхибиторите на клетъчния цикъл и про- и антиапоптозните маркери при пациенти
с малигнен меланом в стадий 2а”, медицински факултет, Александровска болница, катедра по дерматовенерология
(2006/2007).
8.8 Асистент в клиника по дерматология, венерология, алергология, пулмология и детска педиатрия, Кюлунгсборн (2007/2008), Германия.
8.9 Специалист по кожни и венерически болести (2008).
8.10 Специалист по кожни и венерически болести, Многопрофилен център по дерматология и хирургия, поликлиника
по дерматология, венерология и дерматохирургия Кирхайм, Баден Вюртемберг, Германия (2008/2010).
8.11 Доцент по кожни и венерически болести, Тракийски Университет, Медицински Факултет, отделение по
кожни и венерически болести, УМБАЛ Стара Загора, България (2010-2011).
8.12 Доцент по кожни и венерически болести, Софийски университет, поликлиника по дерматология и венерология, Университетска болница Лозенец (2011-2016), София, България.
8.13 Професор доктор Георги Чернев е избран за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим за учебната
2015-2016 година.
8.14 От Март 2016 Георги Чернев е официално избран за началник на клиника и професор по дерматология и венерология към Министерски институт (МВР), Министерство на вътрешните работи,
Отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия.

10. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ на български Дерматоонкология, дерматохирургия, булозни дерматози, пемфигус, автоимунни дерматози, саркоидоза, меланом, HPV – инфекции, дерматоскопия, лихеноидни дерматози, молекулна мимикрия.

11. ПУБЛИКАЦИИ
Над 350 реални публикации в наши имеждународни списания.
Над 35 постера в международни конгреси.

Рецензент в следните международни списания:

1. Dermatology Research and Practice
2. Journal of Cutaneous Pathology
3. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
4. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology
5. Archives in Dermatological Research
6. Turkey Journal of Medical Sciences
7. Clinical and Experimental Dermatology
8. International Journal of Infectious Diseases
9. Photomedicine and Laser Surgery
10. Еuropean Journal of dermatology
11. World Journal of Dermatology
12. Wiener Medizinische Wochenschrift
13. Dermatological Review (Bulgarian)
14. Acta Dermatovenerologica croatica
15. Journal of Dermatological Case Reports
16. World Journal of Surgical Oncology
17. International Journal of Dermatology
18. Minerva Chirurgica
19. International Journal of Agricultural Sciences
20. Journal of Medical Case Reports
21. British journal of clinical pharmacology
22. Australasian Journal of Dermatology
23. Clinical Research in Dermatology

Член в следните организации:
1. Българско Дерматологично дружество (Bulgarian Dermatologic Society)
2. Съюз на Българските Медицински дружества (Union of the Bulgarian Medical Societies)
3. Атлантическо Европейската Средиземноморска Академия на Медицинските Науки (Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences /AEM AMS/ )

СТЕПЕН НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
немски – перфектно, английски – добре, български -отлично
Languages: German- perfect, English good, Bulgarian

 

 

КОНТАКТИ

Проф. д-р Георги Чернев – Дерматолог – Дерматологична амбулатория “ОНКОДЕРМА” гр. София
Адрес: гр. София, бул. "Ген. Скобелев" 26
Тел.: 02 4447 504; 0885 183 449; 0885 588 424
Е-mail:
Web site: http://www.dermatosurgery-tchernev.com/