ITS | Здравен портал

Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев – Ортопед гр. Плевен

Доц. д-р Вихър Ковачев е специалист по ортопедия и травматология. Ръководител е на Катедрата по Ортопедия и травматология към Медицински университет град Плевен.

 

 

Образование

 • Средно образование: Френска гимназия „Анри Барбюс“ гр. Враца 1972-1976
 • Висше образование: Медицински Уневерситет Плевен 1976-1982г.
 • Специалност: Ортопедия и травматология 1988г.

Академични позиции

 • Доцент по ортопедия и травматология-2009г.
 • Главен асистен  в Клиника по ортопедия 2000 – 2009г.

Специализации/следдипломни квалификации

 • 2012 год. (Athens, Гърция) – Участие в II-ри конгрес  по Хирургия на      периферните нерви с международно участие. I-ва награда от международното участие във конгреса под ръководството на проф. Дж. Брунели и проф. П. Сокакос  (президент на Световната      асоциация по Реконструктивна-Микрохирургия).
 • 2012 год. (Athens, Гърция) –  Участие в  XXVIII-ми семинар по микрохирургия на Orthopaedic Research and Education Center. Модератор и инструктор на      практически курс.
 • 2012 год. (Paris, Франция) – Участие в XI-ти конгрес на европейската федерация по-микрохирургия.
 • 2011 год. (Helsinki, Финландия) –  Участие в VI-ти световен конгрес по микро и реконструктивна хирургия и индивидуален курс при проф.Д.Чин по хирургия на Брахиален плексус  и периферни нерви.
 • 2009/2010 год. (Timişoara, Румъния) – Участия във форуми по микросъдова и трансплантационна хирургия под ръководството на проф.Джига.
 • 2006 год. (Ljubljana, Словения) – Участие в VII-ми конгрес по травматология.
 • 2006 год. (Glasgow, Шотландия) – Участие в IX-ти конгрес по хирургия на ръка.
 • 2004 год. (Budapest; Pécs,Унгария) – Участие във форуми по реконструктивна хирургия и хирургия на тазобедрената става.
 • 2002 год. (София, България)- Участие в курс по гръбначна хирургия под ръководството на проф.П.Танчев.
 • 2002 год. (Debrecen, Унгария –  Световен конгрес по ортопедия и травматология.
 • 2001 год. (София, България)- Участие в курс по артроскопска хирургия на колянната става под ръководството на проф.Д.Шойлев.
 • 2000/2001 год. (Охрид, Македония) – II-ри  Конгрес на Македонската Асоциация по ортопедия  и травматология.
 • 1998 год. (Vancouver, Канада) – Участие в Световен конгрес по хирургия на ръка. Публикувани две статии в Американско-Канадското специализирано издание „Хирургия на ръка”, под ръководството на проф.Джеймс Рот.
 • 1997/1998 год. (Cluj-Napoca; Timişoara, Румъния) – Участия в курс по микро-съдова и реконструктивна хирургия по ръководството на Проф. Кауфман.
 • 1997 год. (Скопjе, Македония) –  I-ви  Конгрес на Македонската Асоциация по ортопедия  и травматология.
 • 1992 год. (Cluj-Napoca, Румъния) – Конгрес по Ортопедия и Травматология.
 • 1991 год. (Berlin, Германия) –  Участие във Форум по реконструктивна хирургия, под ръководството на проф.Бергер (Prof. Dr. A. Berger).
 • 1991 год. (Budapest, Унгария) – Конгрес по Ортопедия и Травматология.
 • 1990 год. (Magdebur, Германия) – Конгрес по пластична и реконструктивна хирургия под ръководството на проф.Бергер (Prof. Dr. A. Berger).
 • 1989/1990 год. (София, България) – Курс по съдова хирургия в Националния Център по Сърдечносъдова Хирургия .

 

Преподавателска дейност

 • Лекционни курсове пред студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и др.

Научни интереси

 • Микрохирургия и хирургия на периферните нерви.
 • Хирургия на брахиалния плексус.
 • Хирургия на ръка.
 • Реконструктивни хирургия при обширни костно-мекотъканни дефекти.
 • Тазобедрена хирургия.

Членство в научни и обществени организации

 • Член на СИКОТ, Българското ортопедо-травматологично  дружество
 • Член на Европейската асоциация по-хирургия на ръка.

Езикова квалификация

 • Френски, английски
 • Руски

Нововъведения.

Органосъхраняващи операции при злокачествени тумори на крайниците.

Оперативно лечение при травматични увреди на Брахиалния плексус и периферните нерви при възрастни пациенти.

Възстановяване на обширни костни дефекти с помощта на вазкуларизирана автофибула и илиячно крило на базата на микросъдови анастомози.

Възстановяване на обширни нервни стволови дефекти с помощта вазкуларизирани автонервни присадъци.

Възстановяване на пост-колабстични дефекти на тазобедрената глава с вазкуларизиран костен автоприсадък

Доц. Д-р Ковачев разполага в ЕДИНСТВЕНАТА в България подвижна микросистема „Leica” с интраоперативен електромониторинг за лечение на дефекти на периферните нерви и Брахиалния плексус.

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИ

Доц. д-р Вихър Манчев Ковачев – Ортопед гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Русe 79
Тел.: 0888844728
Е-mail:
Web site: http://www.mu-pleven.bg

error: Alert: Content is protected !!