Доц. д-р Васил Христов Каракостов – Неврохирург- гр. София

Published by burn on

Д-р Васил Каракостов – Доцент по неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия на МУ София, и Началник отделение по гръбначна неврохирургия в Университетската Болница Св. Иван Рилски – София.

 

 

 

 

Д-р Васил Каракостов осъществява съвременно хирургично лечение на:
– мозъчни и гръбначно-мозъчни тумори;
– дегенеративни гръбначни заболявания (дискови хернии, стенози, листези и сколиози);
– остеопоротични фрактури – вертебропластика и кифопластика;
– хирургично лечение на хронична болка, вкл. тригеминална невралгия;
– гръбначни и черепно-мозъчни травми.

ДЕЙНОСТ

Д-р Васил Каракостов осъществява съвременно хирургично лечение на:
– мозъчни и гръбначно-мозъчни тумори;
– дегенеративни гръбначни заболявания (дискови хернии, стенози, листези и сколиози);
– остеопоротични фрактури – вертебропластика и кифопластика;
– хирургично лечение на хронична болка, вкл. тригеминална невралгия;
– гръбначни и черепно-мозъчни травми.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Васил Христов Каракостов – неврохирург
Адрес: гр. София бул. Иван Гешов №15, УМБАЛ Св. Иван Рилски
Моб. тел.: 0898 551 245
Е-mail: dotore_ns@abv.bg