Доц. д-р Васил Каракостов – Специалист неврохирург

Published by burn on

Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м. е доцент в катедра Неврохирургия ,Медицински факултет при Медицински
университет – София
Роден на 04 10 1958г. в гр. Смолян.
Средно образование завършва. в Политехническа Гимназия с преподаване на
английски и немски език “Васил Левски“.

Завършва медицина през 1982г. в МУ гр. Пловдив
През 1986г. придобива специалност по неврохирургия.
Специализира “Евокирани мозъчни потенциали” при проф. Vinko Dolenc в
Любляна през 1988г.
През 1996г. е назначен за главен асистент в Клиниката по неврохирургия на
МУ – София.
Специализира Стереотаксична неврохирургия през 1998-1999г., в Женева-
Швейцария и Стокхолм – Швеция.
Защитава научната степен “Доктор”, през 2004г. на тема; “Стереотаксични
интервенции при мозъчни процеси”.
Доцент по Неврохирургия в Катедра по Неврохирургия на МУ София от
2006год.
Специализира спинална микроневрохирургия през 2005-2007г. в „Шоен
клиник” – Мюнхен –Германия, под ръководството на Проф. М. Майер
Специализира гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия в
Цюрих, Берн, Залзбург, Брюксел и Лайден –Холандия.
Лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна
асоциация „АОSPINE”
„АОSPIN – Europ” му присъжда през 2011г. – „Платинен статус” – за
гръбначна хирургия, с валидност – до 2014г.

 

Професионални интереси
Неврохирургия и микриневрохирургия,
Гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия
Минимално инвазивна неврохирургия
Стереотаксична неврохирургия
Ендоскопска неврохирургия

В момента

Доцент по неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия на МУ София,

и Началник отделение по гръбначна неврохирургия в Университетската

Болница Св. Иван Рилски – София.

Контакти

Служебен адрес: гр. София бул. “ Иван Гешов” №15 УМБАЛ „Св. Иван Рилски” –

Клиника по неврохирургия.

Мобилен: 0898 55-12-45

Телефон /факс: 9432-159


Вижте по-голяма карта