Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков – Нефролог гр. София

Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков е специалист по нефрология и вътрешни болести.

Началник е на Отделението по диализно лечение към УМБАЛС “Пирогов” в град София.

 

 

Биографични данни:

 • Завършва медицина във ВМИ -София.
 • Работи в МБАЛ – Монтана като терапевт в бърза медицинска помощ и вътрешните отделения от 1978 до 1982г.
 • Постъпва в УБАЛСМ „Пирогов” – Отделение по диализно лечение през 1982г.
 • Придобива специалности по вътрешни болести, нефрология и спешна медицина.
 • Спечелва конкурс за научен сътрудник ІІІ – І степен през 1985г.
 • Защитава дисертация: “Инфекциите като причини и усложнения на острата бъбречна недостатъчност” през 1993г.
 • Получава научна степен “Доктор по медицина” и научно звание Старши научен сътрудник ІІ степен  през 1996г.. От 2012 г. е доцент по нефрология.
 • През 2004г. завършва пълен курс на здравен мениджмънт.
 • От 1995г. е член на експертния съвет по хемодиализа при Министерство на здравеопазването.
 • През  2001г. е консултант на Изпълнителна агенция по лекарствата. От 2006г. е Външен експерт по специалността нефрология на НЗОК.
 • Специализирал нефрология в Чехия, перитонеална диализа в Италия, бъбречна трансплантация в Швеция 1990г.
 • Признат за изобретател от European Patent Office-Munich, Germany за патентован хемодиализен концентрат. В продължение на 6 години (от 2004г. до 2010г) е Национален консултант по хемодиализа. Членува в: Български лекарски съюз; ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association); Секретар на „Българско Нефрологично Дружество”,
 • Заместник председател на „Национално сдружение на диализните специалисти в България”.
 • Член на редколегията на три специализирани български медицински списания: “Нефрология, хемодиализа и трансплантация”, “Актуална нефрология”, ”Варненски нефрологичен форум – Списание на Българската Аферезна Асоциация”. Председател на местната комисия по етика към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” до 2013 г.
 • Член на Медицинския съвет на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
 • Има публикации в медицински списания и ежегодни участия в национални симпозиуми, конференции ( „Горещи точки по нефрология”, „Диализата в 21-век”), световни и европейски (ERA-EDTA) конгреси със сертификати за участие.  Автор на глави в медицински книги “Спешна медицина”, “Нефрология и урология” (2003г.).
 • Рецензент на научни трудове и оценка научните приноси на кандидати за научни степени и звания.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков – Нефролог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Тел.: 02/ 9154453
Е-mail:
Web site: http://www.pirogov.eu/module/urology/dializa.php