Доц. д-р Борислав Дъбов – Очни болести гр. София

Published by burn on

Началник Очна клиника в МБАЛ „Света Анна“ -София, АД
1985-1986 г. – специализация по витреоретинална хирургия в университетска очна клиника – Мюнхен.
1988 г. – хабилитационен труд върху патология на ретината.
1986 г. – оперативна дейност върху задния очен сегмент – усложнени отлепвания на ретината, диабетна ретинопатия, кръвоизливи при тромбози, патология на макулата, лазертерапия. Активна дейност при заболявания на предния очен сегмент – глаукома, катаракта, роговични проблеми. Въведени са най-съвременни методи за отстраняване на старческо перде – факоемулсификация.
– Над 3000 операции, извършени при тежка патология на задния очен сегмент – диабетна ретинопатия, пролиферативна витреоретинопатия, тежки посттравматични ретинопатии.

ОПТИЧНА КОХЕРЕНТНА ТОМОГРАФИЯ                                      

OCT е безконтактна, неинвазивна, In Vivo методика за изследване на преден очен сегмент и ретина с резолюция близка до хистологично изследване.
Апаратът OCT/SLO Оpko Oti съчетава в себе си възможност за едновременно OCT сканиране и фундусова автофлуоресценция чрез сканираща лазерна офталмоскопия.
Тези две едновременни изследвания в комбинация с уникалното за този апарат изследване микропериметрия дават възможност за едномоментно изследване и корелиране на анатомията и функция,на ретината.
Това ни дава възможност да провеждаме скрининг и адекватно лечение на социално значимите заболявания : Възрастово свързана макулна дегенерация (ВСМД засяга 60% от населението над 60 г.възраст), Диабетен макулен едем (ДМЕ) и съдови заболявания на ретината.Както и правилна диагностика и подход за хирургично лечение на редица заболявания на витрео-ретинната повърхност
Апаратът има възможност да изследва анатомичните особенности и дебелина на Ретинния Неврофибрилерен слой ( RNFL) ,както и размер и обемни характеристики на главата на зрителния нерв ,което ни позволява скриининг и ранна диагноза на Глаукома .Параметрите на зрителния нерв ни дават възможност за диагностициране и на редица неврологични и съдови заболявания протичащи със засягане на папилата на зрителния нерв.
Излседването на предния очен сегмент дава възможност за преценка и интерпретация на структурата на роговица ,камерен ъгъл ,ирис и леща.Особенно важно е изследването на камерния ъгъл както и структурата на преден очен сегмент в скрининга и ранната диагноза на детската глаукома .

КОНТАКТИ

Доц. д-р Борислав Дъбов – офталмолог – dabov.eu

Адрес: гр. София, ул. “Тракия” 46, Хирургична болница “Света Богородица”
Моб. тел.: 0879 885 259;
E-mail: office@ hospitalbg.com


Вижте по-голяма карта

Адрес: гр. София, ул. “В. Григорович” № 8 (ОЧЕН ЛАЗЕРЕН ЦЕНТЪР “ВИЖЪН”)