ITS | Здравен портал

Доц. д-р Асен Георгиев Балтов – Травматолог гр. София

Доц. д-р Асен Георгиев Балтов е Началник на Първа травматологична клиника към УМБАЛСМ “Пирогов”. 

• Роден на 19. 09. 1966 година в гр. София. През 1984 година завършва 22-ро ЕСПУ „Г. С. Раковски”-гр. София.
• През 1994 г. завършва Медицински университет-гр. София.
• Две години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към Втора травматологична клиника на МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Работи в спешната болница до месец декември 2006г.
• От края на 2006 до февруари 2013 година е ординатор в Катедра “ОртопедичнаТравматология и Реконструктивна Хирургия” – ВМА.
• Специалист в областта на оперативно лечение на фрактури и изкълчвания на крайниците и таза; на лечение на политравма и посттравматични увреждания на крайниците; ендопротезиране на стави на горен крайник – рамо и лакът.
Член е на:
1. Българска Ортопедо-Травматологична Асоциация – от 1997г.
2. EFORT – от 2003 г.
3. Член на AO Алумни Асоциация България – от 2005 г.
4. Член на Международна Кюнчер Асоциация – от 2009 г.
5. Член на АО Травма България – от 2010 г.
6. Секретар на Софийски клон на БОТА 2010 г.
7. Член на АО Травма Европа – от 2011г.
• Участвал е в 100 международни конгреси и срещи  с международно участие.
• Владее руски, френски и английски.

 

Първа клиника по ортопедична травматология е високо специализирано звено на УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” В нея се предоставя висококачествена специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ в областта на травматологията и ортопедията. Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

В клиниката се използват всички съвременни лечебно-диагностични методи (рентгенография, КАТ, ЯМР, измерване на костна плътност) и се прилагат най-новите оперативни техники при лечение на травми на опорно-двигателния апарат.

При реконструктивното лечение на ортопедичните заболявания се използват импланти и стави от най-ново поколение, позволяващи имплантиране чрез мининвазивна техника. Ендопротезирането на големите стави (тазобедрена, коленна, раменна и глезенна) се извършва със стави на водещи световни фирми.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.

 

КОНТАКТИ

Доц. д-р Асен Георгиев Балтов – Травматолог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Тел.: 02 9154 253; 0888874040

error: Alert: Content is protected !!