Доц. д-р Антоанета Тончева, д.м. – Ревматолог София

Published by burn on

Доц. д-р Антоанета Тончева, д.м. – Началник Клиника по вътрешни болести.

Завършва медицина в Медицинска академия – София.
Работи първо в ОРБ – Пирдоп, а след това във ІІ-ра Многопрофилна болница за активно лечение -София . По-късно печели конкурс в Националната транспортна болница „Цар Борис ІІІ”.

Става доцент през 1996 г., а от февруари 2009 г. е назначена за началник Клиника по вътрешни болести в НМТБ „Цар Борис ІІІ”.

Има две специалности вътрешни болести и ревматология, завършила е и курс по здравен мениджмънт. Дисертацията ѝ е по проблемите на остеоартрозата и на псориатичния артрит.

Има публикации в над 70 в български и чуждестранни списания, автор е на една монография.

Член e на ръководството на Българското дружество по ревматология, на Дружеството по остеопороза и остеоартроза, на редакционната колегия на сп.” Ревматология” и на сп. „Медицински преглед”.

Има квалификация за локално лечение на ревматични заболявания и ехография на стави. Сертифицирана за работа по добра клинична практика.

Владее немски, английски и руски език.

ДЕЙНОСТ

Отеоартроза
Ревматоиден артрит
Псориатичен артрит
Подагра
Остеопороза,
Болест на Бетерев

УСЛУГИ

  • Комплексно обслужване на пациенти
  • 3-4D ехограф за фетална морфология
  • колпоскоп
  • дитермокоагулатор
  • ендокавитарна сонда на ехографа за гинекологични пациенти.

Работно време от понеделник до петък от 8-14 часа

КОНТАКТИ

Доц. д-р Антоанета Тончева, д.м. – ревматолог – София
Адрес: гр. София, бул. Мария Луиза 104, НМТБ Цар Борис III ет.5 каб.5
Тел.: 02 932 29 52
Моб. тел.: 0887 833 171