ITS | Здравен портал

Доц. д-р Андриана Боянова – Токсиколог гр. София

Д0ц. д-р Андриана Боянова е специалист по токсикология и детски болести. Началник е на Детското токсикологично отделение на Клиниката по токсикология към УМБАЛСМ “Пирогов”.

 

 

 

Биографични данни:

 • Завършва медицина във ВМИ София през 1986г.
 •  Стаж: в Детско стационарно отделение, Обединена районна болница, Видин от  1986 до 1988г.като лакар-ординатор; Бърза и неотложна медицинска помощ, Обединена районна болница, Видин от 1988 до 1989г. като лакар- ординатор; в Детско стационарно отделение, Обединена районна болница, Видин от 1989 до 1998г. като лекар ординатор; в Клиника по токсикология, МБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1998 до 2004г. като лекар-ординатор; Клиника по токсикология ЪМБАСЛМ „Н.И.Пирогов” от 2004г. до сега като началник отделение деца.
 • Специалности: Детски болести във ВМИ София – 1992г.; Клинична токсикология във ВМИ София – 1995г., Обществено здраве и здравен мениджмънт ФОЗ, МУ – София – 2007г.
 • Научни разработки:
  • Участие в учебник по спешна и обща медицина  „Справочник на доболничната специализирана помощ”
  • Участие в учебник по обща медицина „Наръчник по обща медицина”
  • Реални публикации в български списания – 55
  • Реални публикации в чуждестранни списания – 4
  • Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в страната – 20
  • Участия в научни конгреси, конференции, симпозиуми в чужбина – 10
  • Участие в разработването на токсикологичната наука – изработване на терапевтични протоколи
 • Член на: Български Лекарски Съюз, Асоциация Българска клинична токсикология
 • Дисертаци: „Клинико- епидемиологична характеристика и критерии за спешно диагностично-терапевтично  поведение при острите екзогенни отравяния  в периода на преход – 1989-1994. (Проучване върху регионален модел – Видински регион)
 • Допълнителни обучения:
  • Нови лабораторни методи в педиатрията – 1990г.;
  • Детска неврология – 1995г.;
  • Новости в педиатрията – 2006г.;
  • Спешни състояния в педиатрията – 2007г.
 • От 2005 г. член на групата за републикански консултации по Клинична токсикология.

Отделение по токсикология за деца има разкрити 10 легла в 4 стаи, една от които е със самостоятелен санитарен възел и климатик. Това е единственото обособено детско отделение в страната, специализирано за лечение на остри екзогенни интоксикации при деца до 18 годишна възраст. В него се лекуват пацинети до 18 годишна възраст с остри екзогенни отравяния:

 • с медикаменти,
 • алкохол,
 • битови отрови,
 • химични вещества,
 • препарати за растителна защита,
 • след контакт с отровни растения и животни,
 • остри токсоалергични заболявания,
 • зависимости,
 • слединтоксикационнни състояния.

 

КОНТАКТИ

Доц. д-р Андриана Боянова – Токсиколог гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Тел.: 02/ 915 44 26
Е-mail:
Web site: http://www.pirogov.eu

error: Alert: Content is protected !!