Доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м – УНГ – гр. Плевен

Published by burn on

Доц. д-р Александър Вълков Вълков д.м е специалист уши, нос и гърло.

В момента Доц. д-р Александър Вълков Вълков д.м е Началник на клиниката по УНГ към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в гр. Плевен и Декан на факултет “Здравни грижи” към МУ Плевен.

Доц. д-р Александър Вълков Вълков завършва висшето си образование през 1982 г. във Висш медицински институт – гр. Плевен. През 1986 г. придобива специалност „Ушно-носно-гърлени болести” . Образователна и научна степен “Доктор” придобива през 1998 г., а научно звание “Доцент” през 2006 г.

Академични позиции

 • Асистент, МУ-Плевен Катедра „Ушно-носно-гърлени болести ” (1983)
 • Старши асистент, МУ-Плевен, Катедра „Очни болести, УНГ болести, ООХ и СЛЧХ” (1986)
 • Главен асистент, МУ-Плевен Катедра „Очни болести, УНГ болести, ООХ и СЛЧХ” (1991)
 • Главен административен асистент, МУ-Плевен Катедра „Очни болести, УНГ болести, ООХ и СЛЧХ” (1994)
 • Доцент, МУ-Плевен, Катедра „Очни болести, УНГ болести, ООХ и СЛЧХ” грижи” (2009)
 • Член на Академичен съвет при МУ –Плевен (1990)
 • Секретар на Научен съвет по Медико-хирургични специалности при МУ –Плевен (2011)

През годините на своето професионално развитие Доц. д-р Александър Вълков Вълков д.м има специализации относно:  „Основи на педагогика и доцимология”, „Септопластика”, „Мирингопластика”, „Тимпанопластика”,”Ларингеален карцином”,”Функционална ендоназална синусна хирургия”, „Радиочестотна хирургия”,,„Ринопластика”.

Доц. д-р Александър Вълков Вълков д.м има научни интереси  в областта на:

 • онкологията в оториноларингологията
 • ендоскопията на околоносни кухини, ,хранопровод и бял дроб
 • отоневрологията аудиологията
 • управление на качеството
 • оценяване и поддържане качеството на обучение
 • орагнизационни процедури

Доц. д-р Александър Вълков Вълков д.м има над 60 публикации в български списания и над 9 в чуждестранни. Съавтор на 1 учебника по УНГ болести – към Медицински Университет Варна и съавтор на учебно помагало по УНГ болести за общопрактикуващи лекари и специалисти по здравни грижи.

Има участия в над 80 научни форума в страната и 3 в чужбина.

Преподавателска дейност

 • Лекционни курсове пред студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи, студенти от медицински колеж по УНГ болести
 • Лекционни курсове пред специализанти по УНГ болести, Педиатрия, Неврология, Обща медицина и други.
 • Лекционни курсове пред Общопрактикуващи лекари.
 • Лекционни курсове „Спешна медицина”
 • Фирмени презентации

Членство в научни организации

 • Български лекарски съюз (1996)
 • Българско оториноларингологично дружество (2000)
 • Българско ринологично дружество (2005)
 • Българско отологично дружество (2012)
 • Член на EUFOS- Европейска асоциация на оториноларингологичните дружества (1994)
 • Член на Националното географско дружество
 • Сертифициран от Американски биографичен институт в Северна Каролина
 • Сертифициран от Висша Книжовна Школа за светила в българската мед

Владее английски и руски език.

2-1 download ung3

КОНТАКТИ

Доц. д-р Александър Вълков Вълков, д.м – УНГ – гр. Плевен
Адрес: гр Плевен бул Владимир Вазов 57
Тел.: 064 884 263
Е-mail: