Доц. Георги Йорданов – Стоматолог гр. Пловдив

Доц. д-р Георги Йорданов е специалист по дентална медицина.

В момента заема поста изпълнителен директор на МБАЛ “Пловдив”. Доц. д-р Георги Йорданов е с висше медицинско образование – дентална медицина и 3 придобити специалности – по социална медицина и здравен мениджмънт,  орална образна диагностика и обща стоматология; специализация по мениджмънт на здравното осигуряване в Германия и по мениджмънт на болнични заведения – САЩ; магистратура по здравен мениджмънт; има защитена научна степен “доктор” и хабилитация за ст.н.с. ІІ ст./доцент. Научни трудове – 53.

Бил е общински съветник – два мандата и е оглавявал комисията по здравеопазване при Пловдивския общински съвет, както и ръководител на катедра ОДДАФ в МУ, ФДМ – Пловдив; изпълнителен директор на “МБАЛ – Пловдив” АД; управител на МБАЛ “Св. Мина”.

КОНТАКТИ

Доц. Георги Йорданов – Стоматолог гр. Пловдив
Адрес: гр. София, бул. България 234
Тел.: 032/ 95 92 21; 0886029828
Е-mail:
Web site: http://www.mbal.net