доц. Ваня Узунова – Хирург гр. Пловдив

Published by burn on

Доц. Узунова е хирург със специална насоченост в областта на диагностиката и лечението на заболявания на гърдата.

Завършва медицина в Медицински университет в Пловдив. През 1990 г. защитава специалност по хирургия, от 5 години по-късно взема втора специалност по гръдна хирургия. През 2011 г. защитава дисертация върху заболяванията на млечната жлеза.

Има 2 следдипломни квалификации върху диагностика и лечение на доброкачествени и недоброкачествени образувания на гърдата в Институт Кюри, както и една във Вашингтон.

Направила е множество научни публикации у нас и в чужбина. Редовно участва в конгреси, конференции и други научни форуми в България, Германия, Франция, Гърция и на други места по света.

От 1985 г. работи като хирург и главен асистент по обща и гръдна хирургия Медицински университет в Пловдив, клиника по специална хирургия. 

От 2015 г. има защитена доцентура по хирургия в МИ-МВР в София.

КОНТАКТИ

тел.: 0898478250 

Адрес: гр.Пловдив, бул. Пещерско шосе 66

УМБАЛ Св. Георги – База 2 – Клиника по специална хирургия