Доц. д-р Антоний Филипов, д.м. – коремен хирург – гр.София

Published by burn on

Д-р Филипов ще извършва безплатни консултации за ингвинална / слабинна, хиатална, спортна и постоперативна херния. Записване на тел. 0888 772424 от 9,00 до 16,00 часа.

Лапароскопията е модерна хирургична техника, при която коремните операции се извършват през пъпа без допълнителни разрези (на практика няма белег след операция) или през няколко малки отвора на коремната стена ( 0,5 – 1 см.), вместо с традиционните големи разрези.

При лапароскопските операции, образът се предава чрез система от оптика, камера и видеопроцесор до TV-монитор – това позволява неколкократно увеличаване на структурите в оперативното поле. Могат да бъдат извършвани оперативни интервенции върху всички органи в корема и малкия таз, както и върху ретроперитонеални структури.

За Доцент д-р Антоний Филипов, Д.М

Образование:

18 ЕСПУ “Кирил и Методий” Софив 1981 г.

Медицински Университет София 1987 г.

Следдипломна квалификация:

Специалност по Здравна култура – 1986 г.

Специалност по Хирургия – 1993 г.

Здравен Мениджмънт, УНСС, София – 2003 г.
Дисертация “Проучване на възможностите за лечение на слабинните хернии с ендоскопски техники” – 2014г.
Доцент по научна специалност ОБЩА ХИРУРГИЯ – 2014 г.

Член на:
БЪЛГАРСКО ХИРУРГИЧНО ДРУЖЕСТВО (БХД)
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС)
EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENDOSCOPIC SURGERY (EAES)
EUROPEAN HERNIA SOCIETY (EHS)

Участие в специализирани международни конгреси:

Професионални интереси:

Специални интереси в областта на лапароскопската и миниинвазивна хирургия, със значителен опит в:

 • лапароскопско лечение на хернии на коремната стена – ингвинални, пъпни, постоперативни
 • лапароскопска холецистектомия с 3 троакара
 • лапароскопска холецистектомия с един разрез (SILC)
 • лапароскопска апендектомия с 3 троакара
 • лапароскопска апендектомия с един разрез (SILA)
 • лапароскопска хирургия при хиатални хернии и ГЕРБ
 • лапароскопска хирургия при спешни състояния – перитонит, травми, чревна непроходимост
 • лапароскопска колоректална хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания

Предимства на лапароскопската хирургия в сравнение с традиционната “отворена”:

 • намален постоперативен дискомфорт
 • минимален (от 24 до 48часа) болничен престой
 • по-кратко възстановяване и бързо връщане на нормалния ритъм на живот и работа
 • липса на белези след лапароскопската операция или малки такива
 • минимална кръвозагуба
 • по-ниска честота на  усложненията

Д-р Филипов ще извършва безплатни консултации за  ингвинална / слабинна, хиатална, спортна и постоперативна херния. Записване на тел. 0888 772424 от 9,00 до 16,00 часа.

КОНТАКТИ

Доц. д-р Антоний Филипов, д.м. – коремен хирург – гр.София
Адрес: София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Тел.: 029154290, 029154354, 0888772424
Web site: http://www.anthonyphilipov.com/