ДКЦ VІІІ гр. София

Тук можете да получите висококвалифицирана медицинска помощ и професионално отношение към Вашите лични и здравословни проблеми.

Лечебното заведение е разположено в една сграда, разгърнато в няколко блока /сектора/, в които са разположени съответните кабинети по специалности и лекари. Сградата има добри комуникативни възможности за достъп на пациентите до лечебното заведение.  Живеещите в район „Надежда“ и съседните райони имат добра ориентация за неговото разположение.

Транспортът, който можете да използвате, за да дойдете при нас, са трамвай № 1, 6 и 7 и автобуси № 83 и 150.

Пркатика
 • Педиатрия
 • Кардиология
 • Ендокринология
 • Неврология
 • Пулмология
 • УНГ
 • Офталмология
 • Хирургия
 • Дерматология
 • Акушерство и гинекология
 • Клинична лаборатория
 • Физиотерапия
 • Гастроентерология

Лаборатория Медирс извършва цитологични, хистологични и генетични изследвания. В МДЛ Медирс, чрез лечебно – диагностични манипулации се осигурява своевременното диагностициране и правилно лечение на заболяването

КОНТАКТИ

ДКЦ VІІІ гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Надежда, ул. “Христо Силянов” 77
Тел.: 02/ 938 1375