ДКЦ „Пълмед“ гр. Пловдив

Published by burn on

Медицински комплекс “Пълмед” е част от веригата здравни заведения “Здраве” , функциониращ от началото на 2009 година. Структурата е частна лечебна институция, която предоставя достъпна и качествена медицинска помощ и включва :
>> Стационарен блок с 400 легла разпределени в четиринадесет отделения, разпределени в два корпуса – B и C.
– Отделение по Анестезилогия и интензивно лечение с 8 легла
– Отделение по Кардиология и инвазивна кардиология с 36 легла
– Отделение по Хирургия с 47 легла
– Отделение по Ортопедия и травматология с 51 легла
– Отделение по Акушерство и гинекология с 39 легла и 20 кърмачески
– Отделение по Неврология с 39 легла
– Спешно приемно отделение с 8 легла
– Отделение по Урология с 21 легла
– Отделение по Детски болести с 27 легла
– УНГотделение с 17 легла
– Отделение по Вътрешни болести:50 легла
– Гастроентерологично звено-25 легла
– Ендокринологично звено-25 легла
– Отделение по Ревматология-37 легла
– Отделение по Клинична патология
– Отделение по Клинична лаборатория

>> ДКБ (диагностично-консултативен блок) с приемни кабинети.

 

Образна диагностика:

Отделението по образна диагностика към ДКЦ “Пълмед” разполага с последно поколение ядрено- магнитен резонанс (ЯМР), компютърен аксиларен томограф (скенер), дигитални рентгенови апарати, мобилни рентгенови апарати.

Ядрено -магнитният резонанс (ЯМР) е с марка Siemens, модел “Magnetom Essenza”. Напълно нова и модерна апаратура, изцяло отговаряща на нуждите на съвременната медицина. Апаратът се намира на 1 етаж, блок А ,в отделението по образна диагностика от месец юни 2014г. Технологията дава възможност за силно контрастни изображения между различните меки тъкани.

Секторът за инвазивна рентгенова диагностика е оборудван и с нов последно поколение ангиографски апарат на фирма “Simens”. Той е първи по рода си в Европа и е инсталиран само в още 5 държави в света. Уникалната конфигурация на новия ангиограф дава възможност да се работи във всички съдови зони (глава, сърце, крайници, имплантация на кардиостимулатори). Най-ценната му характеристика е в съчетанието между лекота и бързина на работа, много по-високо качество на образа (включително с 3D реконструкция) при значително по-ниски нива на радиационно облъчване за пациентите и персонала. Освен че работи при намален разход на енергия, ангиографът на Siemens предлага редица предимства както за лекаря, така и за пациента. 30-инчовият монитор на ангиографа може да генерира образи до 90 процента по-големи от конвенционалните 19-инчови монитори, което значително улеснява работата на лекуващия лекар.

Микробиологична лаборатория:

Лабораторията разполага с модерна апаратура и консумативи с най-високо качество.
Обслужват се пациенти на болницата и пациенти на медицинския център, с направление, от доброволните здравноосигурителни фондове и самонасочили се пациенти.
Лабораторията допринася за подобряване на здравето и качеството на живот на пациента чрез способите на добрата лабораторна практика.
Микробиологичната диагностика установява микробния причинител и подходящия за него антибиотик.
Използват се класически методи за изолация на бактериите чрез посявки, микроскопиране, имунологични методи, както и бързи тестове за установяване на причинителя директно в клиничния материал.

В лабораторията се правят изследвания на :
• секрети – гърлени, носни, очни, ушни, раневи, от генитална система /вагинални, уретрални, простатни, еякулат/
• урина – за стерилност
• материали за микоплазма / уреаплазма – вагинални, цервикални, уретрални секрети, еякулат, урина
• материали за хламидия – вагинални, цервикални, уретрални секрети
• идентификация на изолиран патогенен причинител
• изработване на антибиограма на изолиран патогенен причинител

Клинична лаборатория

Клиничната лаборатория е оборудвана с високоспециализирана и модерна медицинска апаратура,позволяваща за кратко време получаването на точни и качествени резултати.

Извършва пълен набор от хематологични и биохимични изследвания,изследване на коагулация,хормони,туморни маркери,кръвно-газов анализ,урини и др.Гамата от предлагани изследвания се допълва постоянно.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътреболнична хигиена.

КОНТАКТИ

ДКЦ „Пълмед“ гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица 1A
Тел.: 032/ 607349; 0899999816
Е-mail:
Web site: http://www.hospitalpulmed.bg