ДКЦ “Ел Масри” гр. Бургас

Published by burn on

Поликниника”Ел Масри” е открита на 26 април 1994 г. Разполага с 15 специализирани кабинети, оборудвани със съвременна и модерна диагностична апаратура. В поликниниката работят лекари-специалисти, спечелили доверието и уважението на гражданите

Лекарите специалисти:

Предписват лабораторни и други изследвания
Предписват извършване на медицински дейности и
манипулации под техен контрол и отговорност
Предписват обема, вида домашни грижи и помощ за
болни
Предписват лекарства, превързочни материали и
медицински пособия
Извършват диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни; консултации; профилактика
Извършват експертиза на временна
нетрудоспособност
Извършват наблюдение, контролиране и полагане
на грижи за физическото и психическото развитие
на лица до 18 години
Извършват наблюдение и оказват помощ при
бременност и майчинство
Извършват дейности по здравна промоция и
профилактика, включително профилактични
прегледи и имунизации
Издават документи, свързани с дейността им
Насочват пациентите за консултативна и болнична
помощ
Лекуват болния и в дома му, когато състоянието на
болния налага това
Хоспитализират пациентите в болница, когато
лечебната цел не може да се постигне в
амбулаторни условия или в дома на пациента

КАБИНЕТИ:
Уши, нос, гърло
Акушеро-гинекологичен кабинет
Очен кабинет
Кожни и венерически болести
Хирургичен кабинет
Кардиологичен кабинет
Неврологичен кабинет
Вътрешни болести
Педиатричен кабинет
Мобилен педиатричен кабинет
Клинична лаборатория
Ултразвукова диагностика

КОНТАКТИ

ДКЦ “Ел Масри” гр. Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. Александровска 57
Тел.: 056/ 84 47 37; 0884 541 011
Web site: http://www.el-masri.bg