Димка Кънева – Психолог – гр.Стара Загора

Published by burn on

Димка Кънева – организационен, социален и училищен психолог, член на Дружеството на психолозите в България, редовно вписан в ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ под № BG-RP-1285

Образование и придобита квалификация:

 • 10.2002-06.2003г. МАГИСТЪР ПО ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 • 10.1994-05.1998г. БАКАЛАВЪР ПО ПСИХОЛОГИЯ , Социална психология Квалификация: ПСИХОЛОГ, учител.
 • Великотърновски университет”Св. Св. Кирил и Методий” – Втора специалност :Журналистика и масови комуникации. Сътрудник-специалист в печата, радиото и телевизията.

Допълнителна квалификация: компютърна и чуждоезикова грамотност, активен водач на МПС кат. В и М

Услуги в сферата на организационното психологическо консултиране:

 • Организационно консултиране на мениджмънта по ефективното управление на хората – изграждане на екипи, подбор, обучение, атестация, кариерно израстване и развитие на служителите, мотивация на персонала,уволняване на служители и управление ефективността на качеството на работа.
 • Въвеждане на организационна промяна и реорганизация – организационна диагностика, консултиране и подпомагане на въвеждането на промяната.
 • Професионален психологически подбор на персонал – използване на психо-диагностични тестове и въпросници, стандартизирани интервюта, център за оценка- казуси, групови дискусии, ролеви игри, саморефлексия, психологическо наблюдение и т.н.
 • Индивидуални психологически консултации със служители по заявка на работодателя.
 • Кризисна интервенция – групова и индивидуална при възникнали аварии, тежки инциденти и смъртни случаи на работното място.
 • Тренинг в организационни и социални умения – изграждане на екип, работа в екип, ефективни комуникации и общуване, управление на конфликти, ефективно водене на търговски преговори и др.
 • Обучение по управление на човешките ресурси – индивидуално консултиране;мениджърски тренинг; като модул в квалификационни обучения за професионална квалификация.

Димка Кънева предлага услуги в сферата на училищната психология и консултиране на родители:

ФБ публична страница РОДИТЕЛСКИ КОНСУЛТАНТ и онлайн-консултации.

https://www.facebook.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82-170031566702390/

Допълнителна професионална квалификации

 • 25.03.2016г. Фамилен център “Психично здраве на детето и семейството” Варна семинар “Хранителни разстройства при децата и младите хора”
 • 02.2016г. Министерство на здравеопазването НЦОЗА дистанционен курс „Ранно откриване на тревожност и депресия в първичната помощ“
 • 17-18.11.2015г. Институт Ре-Генезис и Фондация „Човек Плюс“ семинар „Към по-добро Партниране между Училището и Семейството: Съвременни подходи“
 • 06.2014г. ЕСФ МОМН ОП“РЧР“ обучение 30 часа по проект“Квалификация на педагогическите специалисти“ BG051PO001-3.1.03-0001
 • 28-30.04.2014г. ЕСФ МТСП ОП“РЧР“ – ЦОИДУЕМ обучение по проект „Учене в толерантност“ BG051PO001-7.0.02-0004-C0001
 • 13-14.07.2013г. Център ПИК обучение „Фокус към решения: консултиране и терапия“
 • 19.12.2012 г. УЦ към СУ 6 часа обучение „Работа с тест за изследване на агресията на проф. Пл. Калчев“
 • 20-21.02.2012г. Институт Ре-Генезис и Фондация „Човек Плюс“ семинар „Психологично Оценяване на Насилието в Училище
 • 18-20.11.2011г. Лайънс Куест Програми 20 часа „Умения за юношество“
 • 19.02.2011г. Дружество на Психолозите в България семинар „EuroPsy сертификат Психолог в ЕС“
 • 2007 г. USAID програма „Инициатива за укрепване на съдебната система в България“ ГС“Алтернатива 55“ 36 часа семинар „Съдебната система в България и защита правата на подрастващите“
 • 04.2004г. ГС“Алтернатива 55“ семинар „Превенция на трафик на деца“
 • 12.2001-04.2002г. Дружество по психодрама “Орфеус” 168 часа психодраматични техники за психологично консултиране:

– Работа с клиенти в депресивни и кризисни състояния;

– Интервизия и супервизия в психологичното консултиране;

– Ефективни стратегии на психологично консултиране на продължително безработни лица;

– Умения за ефективно участие в екип и консултиране на екипи

– 21-22.12.2000г. Център за Психични Изследвания и Психотерапия тренинг на тема „Психологически техники за работа с хора с различни увреждания“

– 1.1999-08.2000г. Дружество по Позитивна психотерапия – Варна 274 часа Позитивна психотерапия:

– Основен курс по позитивна психотерапия;

– Психодинамика;

– Групова психодинамика;

– Фамилна и семейна психотерапия;

– Психосоматика;

10 групи за собствен и терапевтичен опит под супервизия.

КОНТАКТИ

Димка Кънева – Психолог – гр.Стара Загора
Адрес: гр Стара Загора
Тел.: 0888055565
Е-mail:
Web site: dimkakaneva.alle.bg