Димитър Папуров – УНГ гр. Варна

Published by burn on

– Единствен в България напълно обзаведен кабинет с техника за диагностика на унг болести
– Профилактични прегледи
– Слухопротезиране
– Фониатрия
– Дигностика, визуализация, видеодокументация и лечение
Работно време:
От понеделник до петък – 8-16 и по споразумение
– Работа с РЗОК

 

 

КОНТАКТИ

Адрес: Варна, ул. Ян Палах 10
Здравно заведение: Палах център – кабинет Белмонт
Телефон: (052) 656 900
Мобилен: (088) 731 677 1
e-mail: dpapurov@yahoo.com
web site: www.belmontbg.com