Диляна Колева – Психолог гр. Варна

Диляна Колева е специалист по психология.

Образование:
ВСУ “Черноризец Храбър” – психолог
DPPT – психотерапевт
Член на Дружеството по позитивна психотерапия
Председател на клуб Психология към СД “Младежки глас” г. Варна

Образование и квалификация:
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Психолог

Други специалности и специализации:

Образователно-квалификационна степен: Магистър
Специалност: Психологично консултиране

Сертифициран базисен психолог консултант. Завършено базисно ниво към Школата по позитивната психотерапия за работа с метода на позитивната психотерапия в индивидуална и групова психотерапия, техники за позитивно мислене и решаване на кризисни и конфликтни ситуации, за разгръщане на социални умения на личността и групата.

Завършено обучение по фамилна психотерапия, майсторско ниво към Школата по позитивна психотерапия.

 

Психолог консултант в сферата на фамилната терапия, и тревожните разстройства. Практикувам с методите на позитивната психотерапия и краткосрочната психотерапия. Провеждам тренинги, семинари, форуми на теми свързани с психологичната здраве.

Област на професионална компетентност:
Тревожни разстройства, Генерализирана тревожност, Хипохондрии Стареене и жизнен път, Психологично консултиране, Психология на развитието, Емоции и мотивация.
Психолог в сферата на тревожните разстройства, ОКР, фамилна терапия и психологично консултиране, детско-юношески кризи. Работещ с терапевтични подходи на логотерапията, позитивната и краткосрочна психотерапия.

КОНТАКТИ

Диляна Колева – Психолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Цар Симеон 9, партер
Тел.: 0878510963
Е-mail:
Web site: http://lammen.bg/