Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика – гр. София

Published by burn on

Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика!

Лабораторията е специализирана в образна диагностика на глава и осигурява богат избор от 2D и 3D изображения.

Инсталираната техника отговаря на всички изисквания на стандартите на Европейски съюз и нормативната база за рентгенова апаратура на Министерство на здравеопазването на Република България.

Оборудването е изцяло с техника на финландската компания Planmeca:

 • интелигентен мултифункционален дигитален скенер ProMax 3D
 • високочестотен дентален кугел с микропроцесорно управление ProX
 • интраорален сензор ProSensor за дигитални изображения.

Оборудване

Дигиталната лаборатория е оборудвана с високотехнологично стоматологично рентгеново оборудване на водещия световен производител Планмека-Финландия. Направените 2D и 3D дигитални снимки гарантират ясен образ, изключителна детайлност и удобство при работа и съхранение.

 • Planmeca ProMax 3D – Последно поколение система, с която могат да бъдат направени всички възможни лицево-челюстни изследвания – панорамни, цефалографски и 3D.
 • Planmeca ProX – Високочестотен дентален кугел с микропроцесорно управление.
 • Planmeca ProSensor – Интраорален сензор за дигитални изображения.

Услуги
Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика предлага заснемане на голямо разноообразие от изображения:

2D

 • Секторна снимка
 • Секторна снимка по Bitewing
 • Телерентгенография (CEF)
 • Графия на максиларни синуси
 • Графия на череп (фас)
 • Графия на череп (профил)
 • Темпоро-мандибуларни стави
 • Ортопантомография

3D

 • Половин челюст – само горна/долна или едностранно горна+долна заедно
 • Една челюст – горна или долна
 • Горна и долна челюст заедно
 • Максиларни синуси
 • Темпоро-мандибуларни стави – една или две
 • Зъбен сектор 4см (обхваща до 4 зъба)

За пациенти

Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика е оборудвана с последно поколение апаратура на финландската компания Planmeca.

Дигитален (или „цифров”) рентген означава, че изображението не се получава чрез облъчване и проявяване на чувствителна към рентгенови лъчи плака, а посредством електронен сензор, който регистрира рентгеновото излъчване и го преобразува в електрически сигнали, на базата на които мокропроцесор изгражда компютърно изображение.

 

Дигиталните изображения имат множество предимства пред конвенционалните плаки:

 • позволяват лесна и бърза допълнителна компютърна обработка (мащабиране, промяна на яркост/контраст, прецизни измервания, симулации „преди/след” и др.), чрез която лекарите получават изображения с голяма диагностична стойност за адекватно планиране и контрол на лечение
 • много по-лесно се съхраняват, копират и споделят, когато е необходимо няколко различни специалисти да работят с едно изображение
 • лесно и бързо могат да се изпращат до всяка точка на земното кълбо чрез електронна поща или интернет платформи за споделяне на файлове

Въпросът дали облъчването по време на образното изследване е съобразено с медицинските стандарти и предписания е от изключителна важност за всички пациенти. Точно затова инженерите на Planmeca използват в рентгеновите апарати на компанията уникални патентовани технологии и усъвършенствани системи за получаване на ясни и детайлни изображения при изключително ниски нива на облъчване с рентгенови лъчи (измерват се в микро сиверти, µSv):

1. Cone Beam Computed Tomography (3D):

   • обичайно за производителите на такива системи – от 20 до 1000 µSv
   • Planmeca ProMax 3D Classic: от 1 до 200 µSv

2. Панорамна снимка (2D):

   • ефективно облъчване при стандартен апарат – 15 µSv
   • Planmeca ProMax 3D Classic: мин. 10 µSv, като при увеличаване на резолюцията (варира между 400 и 100 µm за voxel) тази стойност също се повишава.

3. Интраорална секторна снимка с Planmeca ProX
Допълнителна информация за радиационните изследвания, безопасните нива на радиация и друга полезна информация ще намерите в брошурите, които можете да изтеглите от карето в дясната част на тази интернет страница.

За лекари

Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика е създадена изцяло с мисълта дейността й да бъде удобна и полезна за лекарите и пациентите.

Лабораторията е оборудвана с последно поколение цифрови апарати Planmeca ProMax 3D и кугел за секторни снимки Planmeca Prox. И двата продукта съчетават по впечатляващ начин технологии и изработка, за да предоставят ясни и детайлни изображения при едни от най-ниските възможни нива за рентгеново облъчване на пациентите.

3D изображенията, в зависимост от тяхното предназначение, могат да се заснемат с различна резолюция, като с намаляване на детайлността спада и дозата облъчване, което допълнително щади пациентите. Например, ако за ендодонтско лечение е необходима максимална детайлност за оценка на състоянието на засегнатите зъби или прогреса на лечението, то за планиране на имплантологично или ортодонтско лечение могат да се използват изображения с по-ниска резолюция, но с отлична диагностична стойност за конкретната задача.

Богатите възможности за заснемане на различни по обеми 3D сектори също помага за намаляване на облъчването на пациентите при осигуряване на необходимата информация за лекаря. Минималният 3D обем, който апаратът може да заснеме, е сектор с диаметър 4см и височина 5см (обхваща до 4 зъба). Всички видове 3D заснемания, които предлага лабораторията, са описани в страницата “Услуги”.

Според предпочитанията си, лекарите могат да избират различни възможности за получаване на заснетите изображения:

 • 2D – изтегляне от онлайн системата на лабораторията, запис на CD или разпечатка на плака
 • 3D – запис на CD/DVD и (при заявка) разпечатка на конкретни сечения


При необходимост от разчитане и/или допълнително мнение, лабораторията осигурява писмена консултация от опитни лекари-рентгенолози.

 

Лабораторията се намира на изключително комуникативно и леснодостъпно място – пред сградата и в близката околност има възможност за спиране и безплатно паркиране на автомобил, а в непосредствена близост има спирки на градския транспорт – автобус №306 и тролейбус №5.

КОНТАКТИ

Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Младост 1, ул. „Йерусалим“ №6, ет. 4, офис 12
Тел.: 0892279077
Е-mail:
Web site: http://www.rentgen.bg/