Дигитални дентални рентгенови кабинети д-р Панайотов – Пловдив

КАБИНЕТ  І – гр. Плoвдив, ул. “Ген. Дан. Николаев” 1

В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки

 • Сегментни рентгенови снимки
 • Панорамни рентгенови снимки
 • Рентгенови снимки пo Simpson и Belo
 • Максиларни синуси
 • ТМС
 • 3D рентгеново изследване:
                  – две челюсти – 130 лв.
                  – една челюст – 100 лв.
                  – квадрант       –   80 лв.

    Стоматолозите могат да получат снимките на e-mail, CD, или на филм според предпочитанията си.

Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект.

Панорамните снимки се осъществяват с Дигитален Ортопантомограф Кodak 9000, който в класа си дава  най-минимално лъчево натоварване на пациента с изключително високо качество на рентгеновия образ.

КАБИНЕТ  ІІ – гр. Пловдив, кв.”Кючук Париж”, ул.”Македония” 6

В кабинета се осъществяват всички видове зъбни снимки :

 • Сегментни рентгенови снимки
 • Панорамни рентгенови снимки
 • Рентгенови снимки пo Simpson и Belo
 • Максиларни синуси
 • ТМС
 • Дигитални телерентгенографии
 • Фас
 • Китка

Сегментните графии се изработват със специален държател, осигуряващ образ с минимален дефект.

ГАЛЕРИЯ

 

КОНТАКТИ

Дигитални дентални рентгенови кабинети д-р Панайотов – Пловдив

Адрес: гр. Плoвдив, ул. “Ген. Дан. Николаев” 1
тел: 0894 01 55 34; 0898 53 73 00
e-mail: rentgen_panajotov@abv.bg

Адрес: гр. Пловдив, кв.”Кючук Париж”, ул.”Македония” 6
тел: 0890 41 00 51; 0898 42 68 28
e-mail: rentgen_digora@abv.bg