ITS | Здравен портал

Детска млечна кухня “Беборани” гр. София

“Беборани” е първата детска млечна кухня в София, която предлага храна за децата от най-ранна детска възраст.
Детската кухня се намира в квартал “Х.Димитър”, улица “Лясковец” N46 .

Кухнята е изградена съобразно съвременните тенденции в оборудването и се използват най-добрите технологии за контрол на храната и процеса на приготвяне.

Кухнята притежава система за самоконтрол утвърдена от ХЕИ и работи по програма на НАССР, която включва добри производствени и хигиенни практики за преодоляване на рисковете, свързани с безопасността на храните.

Целта й е да осигури спокойствието и удобството на родителите, като приготви за техните деца здравословна и пълноценна храна, съобразена с възрастта им.

Чрез специалисти в областта на храненето и педиатър се прави прецизен подбор на продуктите и суровините за изготвяне на качествено и пълноценно меню за вашите деца.

Готвач-технологът е с 25 годишен стаж в детското хранене в държавни и частни детски кухни.

КОНТАКТИ

Детска млечна кухня “Беборани” гр. София
Адрес: гр. София, ул. Лясковец 46
Тел.: 0885 10 06 29; 0895 88 49 93
Е-mail:
Web site: http://www.dkbeborani.com/

error: Alert: Content is protected !!