Детска дентална клиника “Усмивка” – гр. Пловдив

Published by burn on

Успешното дентално лечение на всяко едно дете е професионално удовлетворение и чисто човешка радост за всеки член на нашия екип.

Ние вярваме, че детското дентално лечение може и трябва да се провежда без притеснение и болка и по възможно най-приятния начин.

Искаме нашите пациенти да придобият и съхранят позитивно отношение към денталното лечение и да прекарат своя живот, радвайки се на добро орално здраве.

Нашата философия се гради върху убеждението ни, че „зад всеки зъб стои човек“. А когато този човек е дете, нещата придобиват високи професионални и човешки измерения, които ние неизменно следваме.

В 21-ви век, няма никакво съмнение, че по-голямата част от оралните заболявания при децата са предотвратими чрез профилактика.

Ние имаме знанията, познаваме методите и средствата и искаме да споделим това със заинтересованите родители.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
1. КАЧЕСТВО. Във всеки етап от лечебния процес – от диагностиката, през лечебния план до приключване на лечението. Комплексен и индивидуален подход към всяко едно дете, съгласно най-високите стандарти на детската дентална медицина.

2. КОМФОРТ. Нашата клиника е проектирана и обзаведена по начин, който осигурява комфорт както за децата и техните родители, така и за персонала. Физическият и емоционалният комфорт на всички участници в лечебния процес са от голяма важност за нас.

3. МОТИВАЦИЯ. Детската възраст е период, през който може да се заложи началото на позитивни тенденции в развитието на оралното здраве. Положените усилия в детството се отплащат щедро през целия живот на човека. И обратно – преживявания с негативен знак повлияват цялото по-нататъшно поведение и водят често до отбягване на денталните грижи.

4. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ. Ние даваме най-доброто от себе си, за да могат децата и родителите да се чувстват добре в нашата клиника. Особено важно е за нас, родителите да ни се доверят и да знаят, че с тяхото дете всеки член на екипа ще се отнася мило и приятелски и едновременно с това ще получи и най-компетентното лечение.

За нас, доверието е основата на успешното лечение.

ЕКИП

Нашият медицински персонал- лекари и сестри, е високо квалифициран, добре обучен и силно мотивиран.
Топлото и приятелско отношение към децата, разговорите с родителите, основани на взаимно доверие са основата на нашия успех.
Едновременно с това, ние сме в крак с най-високите световни стандарти на детската дентална медицина и профилактика и сме готови да ги приложим на нашите пациенти