Дентална клиника Коцилкови – гр. София

Published by burn on

В основата на нашата практика заляга индивидуалният подход към всеки пациент.

Нашите лекари се развиват и усъвършенстват в своите специалности, което позволява дискутирането на всеки пациент да бъде дискусия между няколко гледни точки, базирани на принципите на отделните специалности в денталната медицина.

Всеки пациент се обсъжда на редовни колегиуми, което гарантира, че крайният лечебен план е издържал критичния анализ на няколко отделни школи.

Взетите решения се обсъждат и с вас, нашите пациенти, защото вие ни се доверявате тогава, когато искате здрави зъби.

Кръстосаните инфекции са сериозен проблем в денталната практика.

Хигиенният план и работният процес в нашата клиника са организирани на няколко нива над изискванията от регулаторните органи – всеки елемент от денталния юнит има еднократен протектор, подменян след всеки пациент; разполагаме с най-високия клас автоклав; клиниката е оборудвана със специална система за UV дезинфекция;

Принципите за асептика и антисептика са дълбоко заложени в нашата практика и могат да бъдат открити във всеки един елемент – от апарата за автоматично обуване на калцуни до “hands free” смесителни батерии.

ЕКИП

 • Доц. д-р Камен Коцилков
 • Д-р Христина Георгиева
 • Д-р Траяна Димитрова
 • Д-р Радой Димитров

УСЛУГИ

 • Пародонтология
 • Имплантология
 • Ендодонтия
 • Протетична дентална медицина
 • Профилактика
 • Кариесология
 • Хирургия
 • Детска дентална медицина
 • Ортодонтия
 • Лечение на зъбната абразия и смущения в ТМС
 • Лазер асистирана дентална медицина

КОНТАКТИ

Дентална клиника Коцилкови – гр. София
Адрес: гр. София, ул. “Видини Кули” 24
Тел.: 024767680;0889311423;
Е-mail:
Web site: https://kotsilkovi.com/