Даниела Даскалова – Психолог гр. Благоевград

Даниела Даскалова е специалист по психология на управлението.

Практикува в Кариерен консултант в Център за кариерно ориентиране в град Благоевград.

Област на професионална компетентност:
– Психология на личността
– Психологично консултиране
– Психология на развитието
– Психодиагностика
– Психология в образованието
– Емоции и мотивация
– Психология на малката група
– Превантивна психология
– Трудова и организационна психология
– Проблеми в ученето

Даниела Даскалова притежава сертификат за специализация за работа с деца със СОП; завършен курс за диагностично интервю с тест на Т. Лири.

Други специалности и специализации:педагогика
Стаж по специалността: 3 години
Член на “Дружеството на психолозите в България”

КОНТАКТИ

Даниела Даскалова – Психолог гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ж.к. Ален мак бл. 21 ет. 2
Тел.: 0878390797
Е-mail: