ITS | Здравен портал

Групова практика за специализирана медицинска помощ РЕНКОР гр. София

Групова практика за специализирана медицинска помощ РЕНКОР има разрешително за извършване на дейност при условията и по реда на Закона за лечебните заведения.

Има право да извършва следните дейности:

– медицинска дейност под формата на диагностика

– лечение

– консултации

– профилактика

– диспансеризация

– манипулации

– посещения по домовете

– предписване извършването на лабораторни и други изследвания

– предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия

– извършване на експертизи за временна и трайна нетрудоспособност

– извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи

– издаване на съответните медицински документи и свидетелства

– насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ

– извършване на търговски сделки само за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите

 

КОНТАКТИ

Групова практика за специализирана медицинска помощ РЕНКОР гр. София
Адрес: гр. София, ул. Кукуш 1
Тел.: 0888660674
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!