Гергана Кехайова – Психолог гр. Пловдив

Гергана Кехайова е клиничен психолог и психотерапевт с дългогодишен стаж в лечението и превенцията на редица заболявания в областа на психичното здраве.

Основните направления в работата й са:

‒ Психодиагностика

‒ Психотерапия

‒ Фамилна терапия

‒ Психотерапия с деца

‒ Психосоциална рехабилитация на хора с психични заболявания

‒ Лечение на зависимости от психоактивни вещества и хазарт

 ДЕЙНОСТИ

Психодиагностика:

‒ Интервю

‒ Клинични тестове

‒ Психологични изследвания за ТЕЛК

‒ Изготвяне на съдебно психологична експертиза

 Терапии:

‒ При тревожно депресивни разстройства

‒ Работа при рискови ситуации

‒ Превенция на рецидив

‒ Психотерапия след посттравматичен стрес

‒ Фамилно консултиране

‒ Детска психодиагностика и психотерапия с деца

‒ Индивидуално и групово обучение

‒ Социални умения на хора с психични заболявания

КОНТАКТИ

Гергана Кехайова – Психолог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Априлов 2, ет. 4, каб. 4
Тел.: 0895 642 730; 0889 135 891
Web site: http://www.gkehayova.info/