Гергана Далова – Психолог – гр. София

Published by burn on

Психологическо консултиране и психотерапия за деца и юноши с емоционални, поведенчески проблеми – тревожност, трудности в общуването и адаптацията, ниска самооценка, проява на агресия и др.
Консултиране на родители и психотерапия за възрастни във връзка с тревожност, депресивни състояния, неудовлетворителни взаимоотношения, преживяна раздяла, загуба.

 

КОНТАКТИ

Гергана Далова – Психолог – гр. София
Адрес: София, ж.к. "Яворов", ул. "Петър Делян" 6
Тел.: (088) 846 963 0
Е-mail: