Галина Тодорова – Психолог гр. Варна

Published by burn on

Галина Тодорова е магистър по психология и психопатология на развитието. Сертифициран психолог-консултант от Българска асоциация по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Учител е по философия, етика и право и психология. Преминала е обучение в практически умения за работа с различни личностови  методики–КПВ, ТАТ, Розенцвайг, Роршах-тест, Вартег-тест към Дружество попозитивна психотерапия, Варна. Обучена е за работа с тестове и методи за изследване на интелектуално- мнестична и когнитивна дейност към Медицински университет, Варна.

Галина Тодорова е преминала обучение в приказкотерапия към център за професионално обучение „Мост България” гр. София.

Практикува като психолог – консултант в Частен кабинет. Работи и към Ресурсен център за подпомагане възпитанието и обучението на деца със специални образователни потребности.  Хоноруван преподавател е по социална психология в Колеж по туризъм град Варна

КОНТАКТИ

Галина Тодорова – Психолог гр. Варна
Адрес: гр. Варна 9005, кв. "Чайка", бл. 30, вх. г, ет. 1, ап. 74
Тел.: 052/ 322 474; 0885 298 994
Е-mail:
Web site: http://psychea-bg.com