Галина Иванова – Магистър по психология и педагог – гр. София

Published by burn on

Галина Иванова е магистър по психология и педагогика, завършила СУ Климент Охридски. Тя има над 30 годишен стаж в тази област. Има придобити следдипломни специалности като Авиационна психология и Биофидбек тренинг.

Областта на професионална компетентност на Галина Иванова е много широка. Тя ще Ви помогне в следнтие направления: зависимости, психични разстройства, учене, памет и когнитивни процеси, психологично консултиране, психодиагностика, емоции и мотивация,  проблеми на концентрацията и вниманието, работа с деца с проблеми от аустичен спектър, диспраксии/ дислексия, дисграфия, дискалкулия/ и говорни нарушения, мозъчни дефицити и дисфункции.

В момента тя практикува в център Ненхоф & Иванова практики. В България, единствено там се предлага цялостен, многоканален БИОФИДБЕК-ТРЕНИНГ, който коригира, стимулира и развива вашите заложби и поддържа психичното и физическо здраве, по уникален отдавна наложил се в Европа и САЩ, научно обособен метод.

БИОФИДБЕК-тренингите са методи за диагностика, тренинг и терапия със специализирана компютърна техника и методика. Целта е, психолога да помогне на пациента да възприема, контролира и подчини физиологичните процеси, които обичайно протичат извън съзнанието и без волеви контрол.

ЛЕЧЕНИЕ

Опита и  положителните резултати в моята  практика при  пациенти с:

  • Аутистичен спектър,
  • Дислексия, дисграфия,
  • ДЦП,
  • Синдром Дефицит на внимание и хиперактивност,
  • Епиподобен синдром,
  • Тревожни и депресивни състояния , леки психични и психопатологични  отклонения,
  • Умствена и интелектуална  изостаналост,
  • Фобии

КОНТАКТИ

Галина Иванова – Магистър по психология и педагог – гр. София
Адрес: гр. София, Лозенец, ул. Милин камък
Тел.: 0888 219 632; 0877 312 513
Е-mail: