ITS | Здравен портал

“Втори Медицински Център-София” ЕООД

Втори Медицински център – София разполага със специализирани кабинети и лаборатории, като извършва специализирани и високоспециализирани медицински дейности:

 • Кардиологичен  – ехокардиография, велоергометрия;
 • Ендокринологичен  – ехография и хормони;
 • Педиатричен ;
 • Неврологичен  – ЕЕГ /електроенцефалография/ и ЕМГ /електромиография/;
 • Акушеро-гинекологичен  – вагинална ехография;
 • Уши, нос, гърло  – аудиометрия; пункция и аспирация; инцизия
 • Ортопедичен и травматологичен ;
 • Хирургичен ;
 • Психолог;
 • Рентген – мамограф, ехограф и скенер;
 • Клинична лаборатория – хормони, туморни маркери;
 • Физиотерапия и рехабилитация – лазер терапия, екстензионна терапия;
 • Микробиологична лаборатория;

Работно време от 8.00 до 19.00  ч.

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ:

Пакет клинична лаборатория ВСМДИ

 • Определяне на общи имуноглобулини Ig G
 • Определяне на общи имуноглобулини Ig А
 • Определяне на С3 компонент на комплемента
 • Определяне на С4 компонент на комплемента
 • fT4
 • TSH
 • PSA
 • CA-15-3
 • СА-19-9
 • СА-125
 • Алфа-фетопротеин
 • Бета-хорионгонадотропин
 • Микроалбуминурия
 • Progesteron
 • LH
 • FSH
 • Prolactin
 • Estradiol
 • Testosteron
 • СЕА

Пакет рентгенология ВСМДИ

 • Компютърна аксиална или спирална томография
 • Мамография на двете млечни жлези
 • Хистеросалпингография
 • Венозна урография

Пакет клинична лаборатория
Пакет клинична микробиология
Пакет образна диагностика
Пакет обща и клинична патология

КОНТАКТИ

“Втори Медицински Център-София” ЕООД
Адрес: гр. София, бул. Христо Ботев 120
Тел.: 02/ 915 85 10; 02/ 9158530

error: Alert: Content is protected !!