ВИТА- ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР гр. София

“Вита – Херния център” е специализирана клиника в най-иновативните  хирургични техники при лечението на всички  видове коремни хернии.

Има различни видове хернии и различни методики за възстановяване на коремната стена, но при всеки конкретен случай се използва най-подходящия метод с цел снижаване до минимум  процента на рецидивите.

Специалистите на клиниката са посветили повече от 15 години в диагностиката и лечението на това заболяване.

Д-р Росен Тушев завършва Медицина през 1996 година в Медицински Университет – София и  започва работа като хирург в ІV Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, където работи и до момента.

През 2009 година става част от екипа на Болница “Вита”, а от началото на 2010 година ръководи “Вита Херния Център”. От август 2013 г. д-р Тушев е завеждащ на Хирургичното отделение в МБАЛ “Вита”.

Той е хирург с дългогодишен стаж и опит в общата и коремната хирургия, като трайните му интереси са в областта на миниинвазивната, лапароскопска хирургия.

Специализирал е в областите на лапароскопската, дебелочревната, жлъчно-чернодробната хирургия.

КОНТАКТИ

ВИТА- ХЕРНИЯ ЦЕНТЪР гр. София
Адрес: гр. София, ул. “Драговица“ 9
Тел.: 02/ 960 49 50; 02/ 960 49 53
Web site: http://hernia.vita.bg/