Весела Николова – Психотерапевт гр. София

Весела Николова е завършила магистратура по психология във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”.  В момента провежда психологични консултации, психотерапия и хипнотерапия в частния си кабинет. Работи с лица от различни възрасти, включително деца и юноши. Методите, които използва, са хипноза и фокусирана към решения краткосрочна терапия. Със стаж повече от 9 години.

 

През 2003 г. се обучава във фокусирана към решения краткосрочна психотерапия.
През 2004 г. завършва основен курс по хипноза и хипнотерапия към Българска асоциация по приложна психология, както и обучителен модул “Динамично интервю” във “Вариант В – Център за психологично консултиране и психотерапия”.

Член е на Дружеството на психолозите в България и на Българска асоциация по хипноза.

Чрез психотерапия и хипнотерапаия, заедно с клиента, решава проблеми, най-честите от които са депресии, трудности в семейните отношения и във вземането на решения, паническо разстройство, фобии и други.

КОНТАКТИ

Весела Николова – Психотерапевт гр. София
Адрес: гр. София, жк „Люлин” бл. 711 А, партер
Тел.: 0889 41 77 22
Web site: http://www.psytherapy.net