Ваня Борисова – Специалист логопед – гр. Стара Загора

Published by burn on

Ваня Борисова е специалист логопед, практикуващ на територията на гр.Стара Загора.

Ваня Борисова извършва диагностика и терапия на деца и възрастни на:

Артикулационни нарушения – изразяват се в замени /субституции/, пропуски /елизии/, изопачаване на съгласни.
Най-често засегнати са звуковете от групите на:
– съскавите – с, з, ц;
– шушкавите – ш, ч, ж;
– сонорните – р, л;
– веларните – к, г.

Заекване при деца и възрастни
Специфични обучителни трудности – затруднения в процеса на четене, писане, смятане /дислексия/;
На всеки пациент се провежда пълно логопедично изследване. Изготвя се план за индивидуална логопедична терапия.
Продължителността на логопедичната терапия е различна при всеки пациент. Тя зависи от вида на комуникационното нарушение, индивидуалните особености на детето и съдействието на родителите.

Затруднения в обучението

Занимания по метод Монтесори – Заниманията в Монтесори средата моделират социални умения. Емоционалното израстване и физическа координация спомагат за сензорните възприятия, за езиковото развитие, математическите изследвания и творческо изразяване на децата.
Смесените възрастови групи в Монтесори средата са малък модел на реалния свят, в който децата се подготвят да навлязат. Те развиват чувството, че са част от група, избират сами приятелствата си. Малките придобиват нови умения, учейки се от по-големите, опитвайки се да им подражават. А по-големите се учат на търпение и разбиране на нуждите на другите. Децата придобиват социални умения и чувство за личностно благополучие чрез отговорността да разрешават сами възникналите проблеми и конфликти.
Всяка част от метода е много внимателно съставена и учи само по една стъпка: от просто към сложно и от конкретно към абстрактно. Например, материал чрез който се изучават формите няма ярки цветове, объркващи детето.

Ако имате притеснения за начина, по който протича езиково- говорното развитие на Вашето дете, не се колебайте да му запишете час за консултация.

 

КОНТАКТИ
Адрес:
Адрес:
Адрес:
Тел.:
E-mail:

КОНТАКТИ

Ваня Борисова – Специалист логопед – гр. Стара Загора
Адрес: Стара Загора, бул. Св. Патр. Евтимий 116 (над м-н Перун), ет.2, офис 2, логопедичен к-т "Преванс"
Тел.: 0887659371