ITS | Здравен портал

Български Зъболекарски съюз – Районна Колегия Бургас

ДЕНЯТ Е ДВАДЕСЕТИ ДЕКЕМВРИ НА ХИЛЯДА ДЕВЕТСТОТИН И ПЕТА ГОДИНА. В ДЕСЕТ И ПОЛОВИНА СУТРИНТА В МАЛКИЯ САЛОН НА СЛАВЯНСКА БЕСЕДА В СОФИЯ СЕ СЪБИРАТ НЯКОЛКО ДУШИ ЗА ДА ПОСТАВЯТ НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ЖИВОТ НА НОВОСЪЗДАВАЩОТО СЕ ЗЪБОЛЕКАРСКО СЪСЛОВИЕ У НАС. ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПЪРВИЯТ КОНГРЕС НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ, КОЙТО ИМА ЗА ЦЕЛ “… ДА ИЗСЛУША НЯКОИ РЕФЕРАТИ ПО ОДОНТОЛОГИЯТА И СТОМАТОЛОГИЯТА ОТ КОЛЕГИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ГИ ПРОЧЕТАТ, ДА ГЛАСУВА УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО И НАЙ-ПОСЛЕ ДА ИЗБЕРЕ ЕДНО НАСТОЯТЕЛСТВО, КОЕТО ДА РЪКОВОДИ ДРУЖЕСТВЕНИТЕ РАБОТИ”.

НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ Е НА 61 ГОДИНИ И ПО ПРАВО ЗАЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО МЯСТО. КАЗВА СЕ ФРИДРИХ ФЛАМИХ, РОДЕН В ПРАГА, КОЙТО Е НАПУСНАЛ ТОГАВАШНАТА АВСТРО-УНГАРСКА ИМПЕРИЯ ЗА ДА СТАНЕ ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН ЗЪБОЛЕКАР ПРЕЗ 1878 Г. В НАШАТА СТРАНА. ОТ ТРИБУНАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКОТО МЯСТО Г-Н ФЛАМИХ ОБЯВЯВА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС ЗА ОТКРИТ.

ИЗБРАНО Е БИЛО КОНГРЕСНО БЮРО С ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ ЕЛМАЗОВ И СЕКРЕТАР ДИМИТЪР ТОШКОВ, КОИТО ВСЪЩНОСТ СА ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА СВИКВАНЕТО НА ТОЗИ КОНГРЕС И ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО.

КОНТАКТИ

Български Зъболекарски съюз – Районна Колегия Бургас
Адрес: гр. Бургас, ул. Съединение 5
Тел.: 056/ 816 440; 056/ 816 440
Е-mail:
Web site: http://www.bzsrkburgas.com

error: Alert: Content is protected !!