БОРОЛА – цялостна гриж за здрвето – гр. София

Published by burn on

БОРОЛА е частна фирма, специализирана в областта на здравопазването. Тя е създадена през 1996г. Нашата мисия е цялостна грижа за здравето на човека чрез новаторски и по-различен начин на мислене.

 

Години наред БОРОЛА произвежда висококачествени природни продукти, предоставя здравни услуги, предлага полезни идеи и осигурява цялостна здравна информация на населението, на фирми и организации в здравеопазването. В своята работа БОРОЛА разчита на своите добрите специалисти, на екипността, на дългосрочното сътрудничество с чуждестранни и български фирми, на ползотворните си контакти с обществеността.
Основен бизнес
Основен бизнес
Предлага здравни продукти и услуги на населението
Предоставя маркетингови услуги на фармацевтични и други фирми в областта на здравеопазването
В какво е нашата сила?
В разработките на високоефективни здравни програми, обединяващи качествени природни и фармацевтични продукти, във високо квалифицирани медицински услуги и компетентна здравна информация
В задълбоченото познаване на спецификата на фармацевтичния и здравния пазар от нашите специалисти
В добре развитата ни мрежа от медицински и търговски представители
В нашата издателска и образователна дейност в различни области на здравеопазването;
В традицията ни в снабдяването на аптеките и здравните заведения с качествени медикаменти и в нашия дългогодишен опит в търговете за доставка на лекарства.
Залагайки на най-добрите традиции в здравеопазването, БОРОЛА извървя собствен път на развитие и промени представата за традиционните дистрибутори и производители на здравни продукти. Тя изпълни с ново съдържание редица социално- значими здравни програми и внесе съществен принос в тоталната грижа за здраветo!
БОРОЛА е компания в своя клас!

ПРОДУКТИ
БОРОЛА дистрибутира, маркетира и произвежда широка гама от здравни продукти – фармацевтични, природни, козметични и други.
Природни продукти
За последните години фирма БОРОЛА се наложи като един от нaй-голeмите производители на природни продукти в страната. В момента на пазара има над 40 природни продукта с марката на БОРОЛА. При производството им се използват само висококачествени вносни субстанции и стандартизирани екстракти, като се прилагат правилата на Добрата производствена практика.
Безопасността на нашите продукти се утвърждава като постоянен приоритет за фирмата. БОРОЛА отговаря на предизвикателствата на Европейския съюз със стратегия за гарантиране на безопасността на произвежданите и внасяни продукти. Тази стратегия се основава на следните три елемента:
нови, технологично издържани био-продукти
решения, основаващи се на надеждна експертна оценка
система за изпълнение и контрол на нормативните здравни изисквания за България и за чужбина
Лекарствени продукти
По отношение на лекарствените продукти, днес БОРОЛА е представител за България на едни от най-големите фармацевтични компании като Ferring Pharmaceuticals (Швейцария), LEO Pharma (Дания), SBC (САЩ), Medial (Швейцария), Nordic Pharma (Дания) и др.
Козметични продукти
GinGira e най-новата продуктова линия на БОРОЛА и в областта на козметиката.

КЛИНИКА БОРОЛА
11 години Клиника Борола!
11 години kлюч към Вашето здраве!
КЛИНИКА БОРОЛА е разположена в сърцето на София. Тя е клиника от нов функционален модел и осигурява комплексно, висококачествено и достъпно медицинско обслужване.
КЛИНИКА БОРОЛА разполага с aмбулаторно-консултативен блок, модерно оборудвана лаборатория, функционален кабинет, мамологичен кабинет, еднодневна хирургия, стационар и други звена.
Като консултанти са привлечени водещи национални специалисти и хабилитирани преподаватели. Медицинският персонал на клиниката – лекари, сестри, лаборанти и администрация, обгръща с внимание и грижи всеки пациент.
Съществен момент в работата на БОРОЛА, отличаващ я от останалите клиники, е грижата за здравето на цялото семейство, на всеки един от семейството. Върху тази здравна философия в БОРОЛА са изградени специализирани програми, които се ползват с голям авторитет и доверие сред пациентите.
За по-голямо удобство е въведено абонаментно обслужване на лица и фирми, осигурена е и възможност за домашно посещения.
Клиниката работи със здравната каса!

ЗДРАВЕ И ПРИРОДА
Дрогерии
Магазини Здраве и Природа
За да бъдем по близо до нашите клиенти и да задоволим Вашите нужди по-ефективно, БОРОЛА откри дрогерии и здравни магазини “ЗДРАВЕ И ПРИРОДА”.
Първият от магазините за Здраве и Природа се намира в търговския център на гр. Пловдив в „Капана” на ул. Йоаким Груев №26, тел.:032/63 19 45
Вторият от здравните магазини се намира в гр Пловдив жк. Тракия бл. 93,
тел.: 032/993609.
Третият магазин е в гр. Шумен и се намира на ул.Янко Сакъзов 6, тел.:054/882410
Магазините за Здраве и Природа на фирма БОРОЛА не предлагат само продукти за Вашето здраве, а предлагат и отношение към Вашето здраве.
Ние ще Ви предложим пълна и коректна информация за продуктите и диетичните храни, ще Ви консултираме какво е най-подходящо за Вас и Вашето семейството, ще вземем присърце здравословните Ви проблеми.
При нас ще намерите всички природни продукти на БОРОЛА, произведени в съответствие с най-високите изисквания на добрата производствена практика.
Добре дошли в магазини Здраве и Природа.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Служба по трудова медицина
Службата по трудова медицина (CTM) е самостоятелно звено в състава на Академия Борола. Тя е правоприемник на CTM в Клиника Борола, която бе регистрирана през 2003.
CTM e пререгистирана в рамките на Академия Борола с ръководител Д-р Абу Ш. Шахид кмн. и с регистрационен номер 324 /19.06.2008 г. съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (19 юни 2008 г.)
Oсвен CTM в Академия Борола има и отдел по професионално обучение.
Трудовите инциденти на работното място, настъпили внезапно или с течение на времето като резултат от повтарящ се стрес, са главната грижа и на служителите и на ръководството.
Трудовите инциденти могат да настъпят навсякъде – в офиса, на строителни обекти, в болници, заводи, ферми.
Всяка година стотици българи претърпяват злополуки по време на работа и много от тях завършват с фатален край.
СТМ е изградена от водещи специалисти по хигиена на труда със защитена специалност /трудова медицина/, медицински и немедицински специалисти с необходимата квалификация и опит по здравословни и безопасни условия на труд.
Целта на СТМ е да подпомага и консултира /на ниво експерт/ работодателите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, повишаване на работоспособността и укрепване здравето на работниците.
СТМ осъществява дейността си в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ, Наредба № 14 на Министерство на здравеопазването / ДВ, бр. 95 / 1998 год / и всички законови и нормативни актове за безопасност при работа.
Основни дейности на Службата по трудова медицина
Оценка на риска за здравето и безопасността при работа
Мероприятия за наблюдение и анализ на здравословното състояние на работещите
Методична помощ, информиране и консултации на работодатели и работещи по проблемите на безопасност и здраве при работа
Обучение за придобиване и потвърждение на квалификационни групи по електробезопасност.

СПА ЦЕНТЪР БОРОЛА
Намира се в с. Българево, селище, разположено на 60 километра от Варна и на 40 километра от курорта Албена, в екзотичния Залив на птиците. Първичната красота на този крайморски кът е в хармонично единство с архитектурните форми на природата. Тук Вие ще забравите личните си проблеми и затруднения и ще възстановите Вашето физическо и духовно равновесие. SPA център Борола създава усещане за уют, комфорт и непосредствено човешко общуване.
Изключителната чистота на въздуха, термалните извори, екологично чистата околна среда имат чудодейно въздействие върху заболяванията на опорно-двигателния апарат, нарушената обмяна на веществата, стомашно-чревните заболявания и периферната нервна система.

ФОНДАЦИЯ БОРОЛА
Като компания в областта на здравеопазването, БОРОЛА приема за свое задължение да подпомага развитието на области като : здравеопазване, образование и околна среда. В подкрепа на тази благородна кауза и по повод 10-та годишнина на корпорацията , основателите на БОРОЛА създават през 2006 год. благотворителна организация „Здраве и природа”, като юридическо лице с нестопанска цел.
Мисията на фондация „Здраве и природа” е да допринася за подобряване благополучието на хората чрез подобряване на тяхното здраве, образование и жизнена среда.
Хората са е в центъра на всички дейности на фондацията. Създателите й вярват, че доброто здраве е най-голямото богатство на човека; образованието е в основата на личния успех, а опазването на околната среда е задължение на всеки и гарантира самото ни съществуване.
Фондация „Здраве и природа” е частна фондация, основана в София, България. В нея работят доброволци. Тя се управлява от борд на директори и управителен съвет.
Фондацията работи в тясно сътрудничество с учебни заведения, правителствени институции, неправителствени организации, медицински специалисти и обществени групи. Фондацията има национални и международни програми.
Тя е спонсорирана основно от създателите си, а така също и от частни дарения, завещания, материални и финансови помощи, както и от приходи от осъществяване на собствена стопанска дейност.
Можете да направите своето дарение и да се свържете с комитета по дарения на e-mail: foundation@borola.com

КОНТАКТИ

БОРОЛА – цялостна гриж за здрвето – гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. “Овча купел” 2, бл. 2А, Партер
Тел.: 02/ 915 61 00; 02/ 495 
13 68
Е-mail:
Web site: http://borola.com