Биоконтрол Корпорация гр. Разград

Published by burn on

Биоконтрол Корпорация предлага професионално провеждани дейности по:

– Унищожение на хлебарки
– Унищожение на насекоми
– Унищожение на плъхове
– Унищожение на гризачи
– Унищожение на мравки
– Унищожение на бълхи
– Унищожение на дървеници
– Унищожение на комари
– Унищожение на мухи
– Унищожение на мишки
– Унищожение на къртици

Предлагаме ви безплатно посещение от наши специалисти,
които ще извършат оглед на състоянието на обектите и нивото на тяхната заселеност с вредители.
На база на извършената преценка ще бъде изготвен план за борба с вредителите, който ще включва най-ефикасните и икономически изгодни методи и средства за борба с вредителите.

Вредителите ( гризачи, насекоми и микроорганизми ) са нежелани спътници на човека.
В случаите, когато не ги забелязвате или забелязвате отделни екземпляри или следи от тяхната дейност, нивото на тяхната заселеност е сравнително ниско, тоест те са на така наречения санитарен минимум.
Всяко увеличение на популацията на вредителите се отчита от неспециалистите, като увеличение на броя на наблюдаваните вредители и следи от тяхната дейност.

Всяко наблюдение на повече от единични екземпляри или наблюдение на вредители в нехарактерен период от време и място говори за критично размножаване и увеличение на броя
на популацията на вредителите.

Борбата с вредителите изисква вземането на постоянни и адекватни мерки за недопускането и унищожаването на вредителите в обектите.
Тези мерки включват:
– Дезинфекция
– Дезинсекция
– Дератизация

Сътрудничеството с нас ви гарантира бързо, качествено и трайно отстраняване на вредителите ( гризачи, насекоми и микроорганизми ).

Нашите специалисти са високо квалифицирани и ще ви предложат високоефективни и безопасни препарати, производство на известни световни производители,
висококачествено специализирано оборудване и най-важното внимателно и професионално отношение към вашите проблеми.

Провежданите мероприятия по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се осъществяват, както на договорна основа така и със заявки за еднократна обработка.

Всички дейности се изпълняват в съответствие със санитарните правила и норми и под контрола на санитарните власти:
– Министерство на здравеопазването
– Национален център по опазване на общественото здраве
– РИОКОЗ Разград, Русе, Варна, Шумен, Пловдив, Бургас, София
– Национален център по заразни и паразитни болести
– Национална ветеринарномедицинска служба
– Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ)
– БУЛНОЗО – Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

Дейностите по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се извършват по най-добрите методики, основани на богат практически опит с помощта на най-новите и съвременни препарати и използвайки съвременна и безопасна техника, съоръжения и инвентар.

Гарантираме ви професионализъм, специално отношение към вас и дискретност.

Вие може да оформите вашата заявка on-line , или да позвъните на нашия телефон 084/660943.
Изпълнението на вашата заявка може да бъде извършено във всеки един ден в удобно за вас време.

УСЛУГИ ЗА ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Предлагаме следните видове услуги за държавни
и обществени организации:

– Дезинфекция
– Дезинсекция
– Дератизация
– Дезакаризация
– Девастация
– Мащабни обработки срещу комари
– Дезодорация (отстраняване на неприятни миризми)
– Фумигация

Сътрудничеството с нас ви гарантира бързо, качествено и трайно отстраняване на вредителите ( гризачи, насекоми и микроорганизми ).

Нашите специалисти са високо квалифицирани и ще ви предложат високоефективни и безопасни препарати, производство на известни световни производители,
висококачествено специализирано оборудване и най-важното внимателно и професионално отношение към вашите проблеми.

Провежданите мероприятия по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се осъществяват, както на договорна основа така и със заявки за еднократна обработка.

Всички дейности се изпълняват в съответствие със санитарните правила и норми и под контрола на санитарните власти:
– Министерство на здравеопазването
– Национален център по опазване на общественото здраве
– РИОКОЗ Разград, Русе, Варна, Шумен, Пловдив, Бургас, София
– Национален център по заразни и паразитни болести
– Национална ветеринарномедицинска служба
– Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ)
– БУЛНОЗО – Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

Дейностите по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се извършват по най-добрите методики, основани на богат практически опит с помощта на най-новите и съвременни препарати и използвайки съвременна и безопасна техника, съоръжения и инвентар.

Гарантираме ви професионализъм, специално отношение към вас и дискретност.

Вие може да оформите вашата заявка on-line , или да позвъните на нашия телефон 084/660943.
Изпълнението на вашата заявка може да бъде извършено във всеки един ден в удобно за вас време.

УСЛУГИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Предлагаме следните видове услуги
за юридически лица:

– Дезинфекция
– Дезинсекция
– Дератизация
– Дезакаризация
– Девастация
– Мащабни обработки срещу комари
– Борба с кучета, котки, птици и др.
– Дезодорация (отстраняване на неприятни миризми)
– Фумигация

Сътрудничеството с нас ви гарантира бързо, качествено и трайно отстраняване на вредителите ( гризачи, насекоми и микроорганизми ).

Нашите специалисти са високо квалифицирани и ще ви предложат високоефективни и безопасни препарати, производство на известни световни производители,
висококачествено специализирано оборудване и най-важното внимателно и професионално отношение към вашите проблеми.

Провежданите мероприятия по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се осъществяват, както на договорна основа така и със заявки за еднократна обработка.

Всички дейности се изпълняват в съответствие със санитарните правила и норми и под контрола на санитарните власти:
– Министерство на здравеопазването
– Национален център по опазване на общественото здраве
– РИОКОЗ Разград, Русе, Варна, Шумен, Пловдив, Бургас, София
– Национален център по заразни и паразитни болести
– Национална ветеринарномедицинска служба
– Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ)
– БУЛНОЗО – Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

Дейностите по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се извършват по най-добрите методики, основани на богат практически опит с помощта на най-новите и съвременни препарати и използвайки съвременна и безопасна техника, съоръжения и инвентар.

Гарантираме ви професионализъм, специално отношение към вас и дискретност.

УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Предлагаме следните видове услуги
за физически лица:

– Дезинфекция
– Дезинсекция
– Дератизация
– Дезодорация (отстраняване на неприятни миризми)
– Фумигация

Сътрудничеството с нас ви гарантира бързо, качествено и трайно отстраняване на вредителите ( гризачи, насекоми и микроорганизми ).

Нашите специалисти са високо квалифицирани и ще ви предложат високоефективни и безопасни препарати, производство на известни световни производители,
висококачествено специализирано оборудване и най-важното внимателно и професионално отношение към вашите проблеми.

Провежданите мероприятия по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се осъществяват, както на договорна основа така и със заявки за еднократна обработка.

Всички дейности се изпълняват в съответствие със санитарните правила и норми и под контрола на санитарните власти:
– Министерство на здравеопазването
– Национален център по опазване на общественото здраве
– РИОКОЗ Разград, Русе, Варна, Шумен, Пловдив, Бургас, София
– Национален център по заразни и паразитни болести
– Национална ветеринарномедицинска служба
– Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ)
– БУЛНОЗО – Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции

Дейностите по Дезинфекция , Дезинсекция и Дератизация се извършват по най-добрите методики, основани на богат практически опит с помощта на най-новите и съвременни препарати и използвайки съвременна и безопасна техника, съоръжения и инвентар.

Гарантираме ви професионализъм, специално отношение към вас и дискретност.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На всеки заинтересован да стане наш търговски представител
предлагаме възможността да получи 10% комисионно
възнаграждение от общата стойност на договора за ДДД
за всеки нов клиент.

Вярваме, че ще харесате това наше предложение за
допълнителен и дори основен доход.

Ако пък сте собственик то ние ви предлагаме същия размер
отстъпка от общата стойност на договора.

Предложението е валидно за територията
на Република България
за всички новосключени договори

Високото качество на услугите е гарантирано.

За извършените от нас дейности ще ви бъдат издадени изискваните от българското законодателство документи.
Всички наши сертификати са международно признати.

EN ISO 9001:2000 , BS OHSAS 18001:2007 , EN ISO 14001:2004

КОНТАКТИ

Биоконтрол Корпорация – biocontrolcorp.com

Адрес: гр. Разград, ул. Цар Асен 10
Тел.: 084/660943
E-mail: office@biocontrolcorp.com