„АТИТЮД” – Център за психологическо консултиране” ЕООД гр. София

Published by burn on

„АТИТЮД” – Център за психологическо консултиране” ЕООД е фирма, чиято дейност е насочена към развитие на човешкия потенциал.

Мисия:

Темата за доброто и злото занимава човешкия ум от незапомнени времена. Ние хората прекарваме живота си търсейки баланса, но не са рядкост и случаите, в които се оказваме в плен на двойнствената си природа, изгубили контрола над себе си.

И макар всеки ден да срещаме по пътя си предизвикателства, провокиращи всички онези първични човешки страхове можем да бъдем и добри, стига да знаем как. Поради тази причина екипът на АТИТЮД, нарича стремежът на човека да открие доброто в себе си, да развие своя потенциал, да намери любовта, хармонията и смелостта своя мисия.

„АТИТЮД” – Център за психологическо консултиране” ЕООД вече няколко години демонстрира ангажимент към своите ценности и принципи като работи честно, почтено и с уважение към своите клиенти. Дейността на организацията е структурирана в четири основни направления:

РАБОТА С ДЕЦА И ЮНОШИ

Тази структура включва индивидуално консултиране на деца и юноши и техните родители, както и консултантски услуги и работа с училища и детски градини.

ПРОГРАМИ ЗА ЛИЧНОСТОВО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Програмите са насочени към нуждите на злоупотребяващи и зависими от психоактивни вещества и на хора с различни поведенчески затруднения.
Включват индивидуално консултиране, групова психотерапия, психо-социални тренинги и обучения. Освен това, центърът предлага и индивидуални програми за обучение и консултиране на семействата и близките.

HR УСЛУГИ

Фирмата предлага обслужване в областта на аутсорсинг услугите; тренинги, обучения и семинари на фирми, институции и неправителствени организации.

ПСИХОДИАГНОСТИКА

Екипът е сертифициран да работи с професионални методики за психологическо оценяване и изследване на личността в сферата на човешките ресурси, клиничната диагностика и оценяването на детското развитие. При нас можете да проведете изследване с Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach-Test, Thematic Apperception Test (TAT); NEO PI-R; Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността в работата (BIP) и други тестове за изследване на интелекта и когнитивните функции.

КОНТАКТИ

„АТИТЮД” – Център за психологическо консултиране” ЕООД гр. София
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски 60
Тел.: 0888 30 77 31; 0899 85 81 16
Е-mail: