АСМПГПСМП Нефрология Оникс Медика гр. София

Published by burn on

Амбулаторията предлага:

  • извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни
  • консултации и профилактика
  • предписване на лабораторни и други видове изследвания извършването на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност
  • предписване на обема, вида домашни грижи и помощ за болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия
  • извършване на експертиза на временна нетрудоспособност
  • извършване на наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство
  • наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години.

КОНТАКТИ

АСМПГПСМП Нефрология Оникс Медика
Адрес: гр. София, бул. Скобелев 60, вх. А, ет. 1
Тел.: 02 852 95 44
Моб. тел.: 0888 984 063
E-mail: rosseneli@ yahoo.com