Асистент 24 гр. София

Published by burn on

Ние сме фирма с вече 4 годишен опит в областта и нашият екип работи с голяма мотивация и амбиция да предлага на нуждаещите се от грижа квалифицирани и лично ангажирани асистенти.

Асистент 24.бг на Хепи Айс ЕООД е създаден, за да отмени близките и роднините на хората в нужда в 24часовата грижа за тях, за да могат и едните, и другите да водят пълноценен и щастлив живот.

1.      Хепи Айс ЕООД е регистрирана към Министерството на труда и  социалната политика в Агенциятa за социално подпомагане.

2.     Сертификати
                 

3.     Регистър на доставчиците на социални услуги към Агенция за социано подпомагане към Министерство на труда и социалната политика

Партнираме  активно с агенции с традиции в тази област от Германия.

 

НАШАТА МИСИЯ

Когато нашите възрастни родители не могат да се справят вече сами, а в забързаното си ежедневие ние не можем да им отделим времето и вниманието, от което те имат нужда, Асистент24 осигурява необходимата им помощ в собствения им дом, без да ги откъсва от привичната им среда, от любимите им вещи и атмосфера. По този начин и възрастните хора, и техните близки ще имат възможност да водят щастлив, спокоен и пълноценен живот.

Грижата за възрастните хора е винаги актуална и належаща, а мрежата от близки хора, способни да окажат тези грижи – все така недостатъчна. Затова ние предлагаме нашата помощ – да бъдем опора за близките Ви, защото знаем, че възрастните хора имат особено голяма нужда от време и внимание.

Ръка подадена за помощ, за да посрещнете и изживеете старините си спокойно и с достойнство. Човек трябва да може да се радва на старините си, а това е възможно най-добре в собствения дом, заобиколен от всичко познато и мило. Домовете за възрастни, хосписите и болниците са варианти, които може да носят стрес от откъсването от корените, които много от нуждаещите се приемат тежко. Нашата грижа няма да носи този фактор, тя ще осигури единството на грижата за тялото, духа и психиката, защото човекът в цялата му комплексност е в центъра на нашето внимание, той е нашата мисия.
Асистент24 е Вашият малък голям помощник в златните години от живота Ви.

ОСНОВНА ГРИЖА
 • Сутрешен тоалет
 • Измиване
 • Измиване с душ
 • Къпане
 • Сресване
 • Бръснене
 • Измиване на зъби
 • Придружаване до тоалетна
 • Сервиране на храна
 • Отсервиране

Тази грижа може да се предостави  с почасови посещения (два пъти дневно или само сутрин) в предпочитано от Вас време.  Разбира се, всеки случай е индивидуален и ние ще се съобразим с Вашите предпочитания и изисквания при изготвяне на пакета за услугата.

Можете да се свържете с нас по телефона (на страница “Контакти“ ще намерите тел. номера) или да попълните заявка от страница “ Заявка клиенти“  и ние ще се свържем с Вас възможно най-бързо.

АКТИВНА ГРИЖА

Активната грижа включва :

 • Подържане на личната хигиена на обслужвания
 • Приготвяне на топла, студена храна или храна от социални помощи
 • Сервиране и/или хранене
 • Отсервиране
 • Миене на чинии
 • Подържане хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужвания
 • Придружаване при лекарска консултация
 • Придружаване при разходки, обществени заведения и др.
 • Занимания по интереси – настолни игри, четене на глас, гледане на телевизия и др.
 • Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето
 • Пране, гладене
 • Изхвърляне на боклука
 • Други – по индивидуално желание или необходимост

Тази грижа може да се предоставя ежедневно.. Разбира се, всеки случай е индивидуален и ние ще се съобразим с Вашите предпочитания и изисквания при изготвяне на пакета за услугата.

Можете да се свържете с нас по телефона (на страница “Контакти“ ще намерите тел. номера) или да попълните заявка от страница “ Заявка клиенти“ и ние ще се свържем с Вас възможно най-бързо.

ПОМОЩ В КЪЩИ

омощ в къщи е предназначена за онези клиенти които се чустват добре, но не успяват вече да се справят с ежедневните грижи в домакинската работа.

Домакинската помощ вкючва:

Пазаруване
Закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето;

 • Пране
 • Гладене
 • Почистване, подреждане на помещенията,
 • Измиване на прозорци и основно почистване на 3 месеца
 • Грижа за домашни любимци
 • Поддържане на градината (предмет на допълнително споразумение)
 • Почистване на снега
 • Помощ при поддържане на контактите на клиента – взаимоотношения с роднини, приятели и съседи
 • Извършване на дребни ремонти – поддръжка на жилището

Тази услуга може да се предостави с две или три посещения в седмицата в предпочитано от Вас време. Разбира се, всеки случай е индивидуален и ние ще се съобразим с Вашите предпочитания и изисквания при изготвяне на пакета за услугата.

Можете да се свържете с нас по телефона (на страница “Контакти“ ще намерите тел. номера) или да попълните заявка от страница “ Заявка клиенти“ и ние ще се свържем с Вас възможно най-бързо.

ПРИДРУЖИТЕЛ БОЛНИЦА

Следните дейности е възможно да бъдат извършени при придружаване на пациент в болница

 • Сутрешен тоалет
 • Измиване
 • Измиване с душ
 • Къпане
 • Сресване
 • Бръснене
 • Измиване на зъби
 • Придружаване до тоалетна/ смяна на памперс
 • Хранене
 • Следване на лекарски инструкции
 • Помощ при обличане и събличане
 • Помощ при ставане и разходка
 • Придружаване за прегледи и лечение
 • Разговори
 • Индивидуална грижа и помощ в съответствие с желанията на пациента

Пакетът за обслужване, неговата цена и времетраене се изготвя на базата на предварителен разговор или изпратена заявка клиенти. Услугата влиза в сила след подписване на договора. При спешни случаи имаме възможност да реагираме до 24 часа.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИСоциалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.Социални услуги, предoставяни от Хепи Айс ЕООД (asistent24.bg) са:Предоставяне на придружители на болен в болнично завдение:
почасово, дневно, нощно или 24 часово придружаване

2. Обгрижване в дома на обслужвания, съгласно неговите специфични необходимости, което включва:

* Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение, обитавано от обслужвания;
* Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност и тежко заболяване;
* Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето;
* Помощ в общуването и поддържането на социални контакти, развлечения или занимания в дома или извън него;
*Придружаване при лекарска консултация и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;

почасово, дневно, нощно или 24 часово обгрижване

3. Други;

2. НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

1.Лицето, желаещо да ползва социални услуги (или негов пълномощник) се свързва с нас, изпращайки заявка по образец (от страница “Заявка клиенти“) до и-мейл office@asistent24.bg или посещавайки ни в офиса на ул. Иван Сусанин 65 А, кв. Манастирски ливади, Хепи Айс ЕООД (доставчика на услугата).

2. Въз основа на подадената заявка Хепи Айс ЕООД в рамките на 24 часа (за спешни случаи) или до 3 работни дни (за обикновени случаи) изпраща информация на Клиента за социалния асистент.
3. При одобрение от страна на клиента страните сключват договор за предоставяне на социална услуга

3. ДОГОВОР И ЗАПЛАЩАНЕ

1.Договорът се сключва за периода, необходим за обгрижване на обслужвания. Той може да бъде едноседмичен, няколко дневен, месечен или годишен.

2.Договорът може да бъде прекратен до 10 дни от началната дата на предоставяне на услугата от двете страни по договора. Предвид спецификата на човешките взаимоотношения, предоставяме възможност при ненапасване на характери да предоставим нов асистент за обгрижване на обслужвания.

3.При сключване на договор задължителен елемент на финансовите взаимоотношения е внасяне на депозит в размер на договорената едномесечна сума за предоставяне на услугата, с което се гарантира сигурността на заплащане на социалния асистент.

4.Заплащането на социални услуги, предоставени от Хепи Айс ЕООД, се извършва по договаряне, съгласно ЗСП и ППЗСП.

5.В случай на прекратяване на договора и изплащане на дължимите суми за предоставената услуга, първоначалният депозит се възстановява. В обратния случай, когато дължимата сума не бъде изплатена от клиента, депозитът не се възстановява и ще бъде използван за покриването на направените вече разходи по предоставената услуга.

6.За всички направени разходи клиентът получава фактура в двуседмичен период. Фактурите са без ДДС, по силата на чл. 40, т. 1 от ЗДДС извършването на социални услуги е освободена доставка по Закона за социално подпомагане (ЗСП).

7. След приключване на договора се подписва протокол за извършената работа.

4. ОТГОВОРНОСТИ

1.Клиентът е отговорен да предоставя информацията за състоянието и условията за работа на социалния асистент обективно и честно.

2.Клиентът се задължава да ни уведоми, в случай на промяна или влошаване на състоянието на обслужвания или на условията за работа на социалния асистент.

3.Хепи Айс ЕООД е отговорна да предостави информацията за социалния асистент обективно и честно.

4.Хепи Айс не носи отговорност за човешките реакции и поведение на социалните асистенти под въздействие на стрес.

КОНТАКТИ

Хепи Айс EOОД – Асистент 24 – asistent24.bg/rabota-de.com

Адрес: гр. София, kв.Манастирски Ливади, ул. Ралевица 87А
Тел.: 02 483 62 55
Моб.: 0897 500 260
Факс: 02 869 43 48
E-Mail: office_at_asistent24.bg
Skype: asistent24.bg