“Анимакс” ООД – Човешки ресурси, трудова медицина – гр. Благоевград

Published by burn on

“Анимакс” ООД съществува от 1997г. на основата на проект за консултантска фирма в областта на Човешките ресурси.
Към настоящият момент във фирмата работят 8 души – специалисти в различни области (психология, медицина, социални дейности, инженери, технически офис-сътрудници, както и няколко нещатни партньори – експерти.
От 2000г. има лицензирана Служба по трудова медицина от МЗ, а от 2002 разрешение за посреднически услуги по информиране и наемане на работа в Република България на МТСП.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Организираме и провеждаме обучения на КУТ, ГУТ, както и по програмите за различните видове инструктажи по Наредба РД 07 2 от 2009г.
Нормативната обосновка на услугите в сферата на безопасните и здравословни условия на труд до голяма степен формализира двустранните отношения между службите по трудова медицина и фирмите работодатели. Това до голяма степен предопредели и качеството на консултантската услуга, което значително се понижи (особено след 2003 година) и принизи експертния труд на нивото на битовите услуги. Същевременно този консултантски сегмент стихийно се запълни с „войнстващи непрофесионалисти”, които търсеха ново поле на изява и рязко снижиха себестойността на експертния труд.
В такава ситуация нашият подход при обслужването на клиентите ни от служба по трудова медицина е комплексен (противно на формалната икономическа логика). Ние предлагаме единен подход при предоставянето на услуги в областта на безопасните условия, акцентирайки върху човешкия фактор – оценка, обучение, развитие и интегриране на организационно ниво. Основанията ни за това са чисто фактологични:
1) 86% от всички злополуки са резултат на човешка грешка; 2) бизнесът се крепи на три основни ресурса – финансов, материален и човешки, като човешкият е този който е решаващ; 3) въздействието върху човешкия ресурс може да даде най-бърз резултат. В тази връзка от качеството на човешкия ресурс зависи не само производителността на труда, но и степента на безопасност и ефекта от прилаганите мерки – недисциплинираният човек е недисциплиниран работник, недисциплиниран шофьор, недисциплиниран родител, съпруг…

УСЛУГИ
Подбор на персонал
Оценка на професионалната пригодност
Издаване на удостоверения за психологическа пригодност за извършване на охранителна дейност по закона за частната охранителна дейност
Ергономически изследвания и мерки
Обучения
Системи за управление на персонал

ПОРЪЧКИ
Какво можете да поръчате
Предлагаме на вниманието Ви различни възможности за индивидуални поръчки свързани с приложните аспекти на безопасността и здравето при работа. При нас може да заявите вашите схеми и планове по безопасност (картографиране на риска), програми и процедури по БЗР, инструкции, учебни и агитационни материали, знаци и плакати.
Можете да отправяте запитвания на – скайп: animaxmobile, телефон: 073/884640
Подкатегории
Плакати за безопасност и здраве при работа
Плакати за безопасност и здраве при работа (1)
Плакатите са много ефективен начин за въздействие над работещите с висока превантивна стойност. Техните предимства са свързани с подсъзнателният им механизъм на действие и факта, че се възприемат непосредствено за части от секундата. Комбинацията от символ (изображение и текст) ги прави особено ефективни поради установяването на “връзка” между върбалното и образното неволево възприятие, което ги прави лесно запомнящи се.
Плакатите могат да бъдат поръчани в различни размери и на различна хартия (обикновено фонова в жълт отенък). Цените варират от 1.50 лева до 2.70 в зависимост от типа хартия и количеството на заявените бройки.
Можем да предложим разработване на плакати по заявка свързани с вашите специфични нужди, дори и в ограничени тиражи. Цените за индивидуални проекти се договарят допълнително.
Преглед на статии…
Знаци за безопасност и здраве при работа
Знаци за безопасност и здраве при работа (3)
Знаците за безопасност и здраве при работа (стикери и табели) са изработени в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа в Държавен вестник, бр. 3 от 13.01.2009 г.
Наредбата въвежда изискванията на Директива 92/58/ЕИО от 24 юни 1992 г. за минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа.
В зависимост от предназначението им знаците могат да са изработени от различни материали и с различни размери. Има възможност за изработка с твърда основа, печат върху самозалепващо фолио или полиестер с устойчиви мастила.
Могат да се разработват знаци и по заявка на клиента, като цената зависи от спецификата на материала и заявените бройки.
Преглед на статии…
Инструкции по безопасност и здраве
Инструкции по безопасност и здраве (1)
При нас можете да поръчате инструкции за безопасност и здраве за различни видове дейности и/или за безопасна работа с машини и съоръжения в следните категории:
– Строително-монтажни дейности (по видове дейности)
– Работа със строителна механизация и ръчни инструменти
– Производствени дейности и процеси в различни отрасли
– Работа с машини и оборудване
– Транспорт
– Работа с транспортни средства и прикачен инвентар

КОНТАКТИ

“Анимакс” ООД – Човешки ресурси, трудова медицина – гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, бул. „В. Левски” 13, (сградата на ОКС), ет. ІV
Тел.: 073/884 640; 0899 814 170
Е-mail:
Web site: http://animax-bg.com